Jan Holt innsatt som ny Ordf. br. i Bodø Kapitel broderforening

Prov.Mester Per Trygve Kongsnes var installasjonsforretter ved innsettelsen av br. Jan Holt som ny Ordførende Broder i Bodø Kap. broderforening.|Den avtroppende Ordf.br. Rolf Schjem (t.h.) og påtroppende Jan Holt er venner og kamerater gjennom mange år, både i loge og på arbeidssted. Her utveksler de blomster, takk og lykkeønskninger. Prov.Mester Per Trygve Kongsnes var installasjonsforretter ved innsettelsen av br. Jan Holt som ny Ordførende Broder i Bodø Kap. broderforening.|Den avtroppende Ordf.br. Rolf Schjem (t.h.) og påtroppende Jan Holt er venner og kamerater gjennom mange år, både i loge og på arbeidssted. Her utveksler de blomster, takk og lykkeønskninger. Foto: |

Torsdag 23. januar var Rolf Schjems siste – og Jan Holts første dag som Ordf. Broder i Bodø Kapitel broderforening. Selv om vår Kapitel broderforening, forøvrig landets eldste i sitt slag, ikke er en selvstendig loge, er den en av de viktigste enhetene innen fellesskapet av fem loger i Bodø og innen Tromsø Provincialloge, som den organisatorisk jo er en direkte underavdeling av. Et sjefsskifte her er en viktig begivenhet!

Innsettelsen av den nye Ordf.br. ble, som seg hør og bør, foretatt av Broderforeningens Ordførende Mester, som er Provincialmester Per Trygve Kongsnes i Tromsø P.L. 

Ut over egen møte- og instruksjonsvirksomhet i Kapitelfrimureriet, har broderforeningen i Bodø store oppgaver å bære i samarbeidet med sin moderloge i Tromsø. Bodø er det største logestedet i Provinsen, og svært mange brødre forfremmes til IX og X grad her. Dette er en spesiell samarbeidsordning som Ordenens Stormester har iverksatt på grunn av de meget lange reiseavstander i Nord-Norge, og det er en ordning som fungerer meget tilfredsstillende, ikke minst sett fra brødrenes side. En av de viktigste oppgaver for den Ordf.br. er å lede arbeidet med å holde oppe og øve et komplett embedsverk som er i stand til å utføre de spesielle oppgaver som samarbeidet medfører. Dette har br. Rolf, i likhet med sin forgjenger Gunnar Dahl, utført med glans.

”Min utfordring blir å sette meg selv i stand til å gå mer i dybden i Kapitelfrimureriet, - og for den saks skyld i hele vår frimureriske lære og læremåte. Jeg er også ydmyk overfor oppgaven med å utøve vervet som styringsmann. I alt dette har jeg forgjengere som det nok skal bli litt av en utfordring å løfte arven etter. Jeg overtar en fantastisk loge, hvor jeg møter varme og ekte broderånd, - og som er godt organisert og fungerer meget godt. Så jeg vet at utgangspunktet i hvert fall er det aller beste”, sa den nye Ordf.br. Jan Holt bl.a. i sin tale til brødrene under det høytidelige taffel etter møtet. I tillegg til sitt nye embede, er han nå også blitt Vik. Kansler i Tromsø Prov.loge.

Jan Holt er barnelege og har som en meget aktiv og høyt respektert overlege på sin avdeling ved Nordlandssykehuset, levert rikelig bevis på sine lederevner. I november 2012 ble han hedret med H.M. Kongens Fortjenstmedalje for sitt arbeid og engasjement for ”sine” barn. Jan Holt tilhører St. Johanneslogen Midnatsol, og har en lang merittliste som embedsmann innen flere logeskifter. 

Rolf Schjem er sykehusprest på samme arbeidssted, og de to har vært venner og kamerater i mange år, også utenfor logen. 

Som reglene tilsier, ble også samtlige av Broderforeningens embedsmenn stadfestet i sine verv og embeder. Noen ble entlediget p.g.a. uttjent tid, og blant de som ble takket må spesielt nevnes CM. Reidar Rikardsen, som har båret sine mange byrder med glans gjennom de mange år i embedet. 

Frimurerkoret, ledet av sin vik. dirigent Trond Kverno, gledet brødre og gjester med en liten konsert i salongen før taffelet. Nærmere 100 brødre deltok.

Prov.Mester Per Trygve Kongsnes var installasjonsforretter ved innsettelsen av br. Jan Holt som ny Ordførende Broder i Bodø Kap. broderforening. Under taffelet gratulerte han den nye Ordf.br. og ønsket ham lykke og fremgang i utførelsen av det verv og de oppgaver han går inn i.

 

Sist redigert lørdag, 01 februar 2014 15:24

Siste nummer av Kontakt

|

Nyheter fra Bodølogene

Arne Hjermind er ny formann i Bodø Frimurersangforening

|||

Vi gratulerer Arne Hjermind, som den 18. februar ble valgt til ny formann i Bodø Frimurersangforening. Arne avløser Eilif Ludvigsen i vervet.

Arne Hjermind har siden 2015 ledet prosjektkomiteen som…

Les mer

Dobbeltmøte i Midnatsol

To fornøyde møteledere. F.v.: Del. M. John Patrick, OM I-Grad og OM Øyvind Kvalnæs, OM III-Grad.|||

Tirsdag 19. februar ble en merkedag for St. Johanneslogen Midnatsol. På samme kveld hadde logen to møter, både i I og i III grad, og nær halvparten av embedsverket var i aksjon samtidig. Det felles…

Les mer

Fiducia med lunsjmøte og «Ny By»

|||

Fiducia Bodø inviterer til formiddagstreff, lørdag 23. februar kl. 13. På programmet står et foredrag om «Ny By», et svært aktuelt tema for bodøværinger. I tillegg vil Øystein Felberg fra Nord-Norsk…

Les mer

Midnatsol-stunden er tilbake

|

Frimureri er et personlig anliggende. Hver enkelt har som mål å bli et bedre menneske til beste for familie, kolleger og venner. I dette arbeidet benyttes en læremåte som er full av symboler. Det…

Les mer

Høytids- og fødselsdag i Bodø

En gjensidig gratulasjon. OM i Midnatsol, Øyvind Kvalnæs og Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes.|||

St. Johanneslogen Midnatsol feiret sin 95. høytidsdag tirsdag 29. januar. Under kveldens festmiddag kunne Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes, gratulere Midnatsol med 95…

Les mer