Jan Holt innsatt som ny Ordf. br. i Bodø Kapitel broderforening

Prov.Mester Per Trygve Kongsnes var installasjonsforretter ved innsettelsen av br. Jan Holt som ny Ordførende Broder i Bodø Kap. broderforening.|Den avtroppende Ordf.br. Rolf Schjem (t.h.) og påtroppende Jan Holt er venner og kamerater gjennom mange år, både i loge og på arbeidssted. Her utveksler de blomster, takk og lykkeønskninger. Prov.Mester Per Trygve Kongsnes var installasjonsforretter ved innsettelsen av br. Jan Holt som ny Ordførende Broder i Bodø Kap. broderforening.|Den avtroppende Ordf.br. Rolf Schjem (t.h.) og påtroppende Jan Holt er venner og kamerater gjennom mange år, både i loge og på arbeidssted. Her utveksler de blomster, takk og lykkeønskninger. Foto: |

Torsdag 23. januar var Rolf Schjems siste – og Jan Holts første dag som Ordf. Broder i Bodø Kapitel broderforening. Selv om vår Kapitel broderforening, forøvrig landets eldste i sitt slag, ikke er en selvstendig loge, er den en av de viktigste enhetene innen fellesskapet av fem loger i Bodø og innen Tromsø Provincialloge, som den organisatorisk jo er en direkte underavdeling av. Et sjefsskifte her er en viktig begivenhet!

Innsettelsen av den nye Ordf.br. ble, som seg hør og bør, foretatt av Broderforeningens Ordførende Mester, som er Provincialmester Per Trygve Kongsnes i Tromsø P.L. 

Ut over egen møte- og instruksjonsvirksomhet i Kapitelfrimureriet, har broderforeningen i Bodø store oppgaver å bære i samarbeidet med sin moderloge i Tromsø. Bodø er det største logestedet i Provinsen, og svært mange brødre forfremmes til IX og X grad her. Dette er en spesiell samarbeidsordning som Ordenens Stormester har iverksatt på grunn av de meget lange reiseavstander i Nord-Norge, og det er en ordning som fungerer meget tilfredsstillende, ikke minst sett fra brødrenes side. En av de viktigste oppgaver for den Ordf.br. er å lede arbeidet med å holde oppe og øve et komplett embedsverk som er i stand til å utføre de spesielle oppgaver som samarbeidet medfører. Dette har br. Rolf, i likhet med sin forgjenger Gunnar Dahl, utført med glans.

”Min utfordring blir å sette meg selv i stand til å gå mer i dybden i Kapitelfrimureriet, - og for den saks skyld i hele vår frimureriske lære og læremåte. Jeg er også ydmyk overfor oppgaven med å utøve vervet som styringsmann. I alt dette har jeg forgjengere som det nok skal bli litt av en utfordring å løfte arven etter. Jeg overtar en fantastisk loge, hvor jeg møter varme og ekte broderånd, - og som er godt organisert og fungerer meget godt. Så jeg vet at utgangspunktet i hvert fall er det aller beste”, sa den nye Ordf.br. Jan Holt bl.a. i sin tale til brødrene under det høytidelige taffel etter møtet. I tillegg til sitt nye embede, er han nå også blitt Vik. Kansler i Tromsø Prov.loge.

Jan Holt er barnelege og har som en meget aktiv og høyt respektert overlege på sin avdeling ved Nordlandssykehuset, levert rikelig bevis på sine lederevner. I november 2012 ble han hedret med H.M. Kongens Fortjenstmedalje for sitt arbeid og engasjement for ”sine” barn. Jan Holt tilhører St. Johanneslogen Midnatsol, og har en lang merittliste som embedsmann innen flere logeskifter. 

Rolf Schjem er sykehusprest på samme arbeidssted, og de to har vært venner og kamerater i mange år, også utenfor logen. 

Som reglene tilsier, ble også samtlige av Broderforeningens embedsmenn stadfestet i sine verv og embeder. Noen ble entlediget p.g.a. uttjent tid, og blant de som ble takket må spesielt nevnes CM. Reidar Rikardsen, som har båret sine mange byrder med glans gjennom de mange år i embedet. 

Frimurerkoret, ledet av sin vik. dirigent Trond Kverno, gledet brødre og gjester med en liten konsert i salongen før taffelet. Nærmere 100 brødre deltok.

Prov.Mester Per Trygve Kongsnes var installasjonsforretter ved innsettelsen av br. Jan Holt som ny Ordførende Broder i Bodø Kap. broderforening. Under taffelet gratulerte han den nye Ordf.br. og ønsket ham lykke og fremgang i utførelsen av det verv og de oppgaver han går inn i.

 

Sist redigert lørdag, 01 februar 2014 15:24

Siste nummer av Kontakt

|

Nyheter fra Bodølogene

Besøk fra Mo i Rana

Deler av embedsverket i St. Andreaslogen Hålogalands møte 30. april. F. v.: OM og DelM i Hålogaland, Olav Andreassen og Arild Sandvik. Fra St. Andreaslogen Helgeland deltok Robin Söderkvist, Bjørn Grytten og kveldens møteleder, OM Kristian Drage.|||

Tirsdag 30. april hadde både St. Johanneslogen Midnatsol og St. Andreaslogen Hålogaland møte i henholdsvis I og IV/V grad. Det uvanlige denne kvelden var at Midnatsol hadde en såkalt «veteranloge»,…

Les mer

Tilbake på gamle tomter

|

Lyder Verne var tilbake i Bodø Steward-loge torsdag 4. april med et instruksjonsforedrag. Det ble et særdeles hyggelig gjensyn med en kjær losjebror. Verne var domprost i Bodø i tidsrommet 1990 til…

Les mer

Ordenens Stormester på besøk i Bodø

|||

Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, deltok tirsdag 26. mars i St. Johanneslogen Midnatsols møte i I grad. Tidligere på dagen hadde han hatt samtaler i Bodø med Provincialmesterne for Bergen,…

Les mer

Høytidsdag i Bodø Stewardloge

Deputert Provincialmester, Bjarne Eilertsen deltok på høytidsdagen. OM i Bodø Stewardloge, Rolf-Helge Schjem, overrakte en gave, en smidd lysestake formet som et krusifiks. |||

Bodø Stewardloge feiret sin 34. høytidsdag 14. mars 2019. Logen ble opprettet i januar 1986 som den fjerde Stewardloge av Annen Orden (det vil si med rett til å oppta brødre i VII grad). I januar…

Les mer