Valdisholm St. Johannes broderforening Nr. 302

Valdisholm St. Johannes broderforening

Møtekalender for 2024

Møtested: Villa Nore, Torggaten 19, Mysen 2024 I grad
Januar 17 DK
Mars DK
April 10 D
Juni DS
September 18 DF
November
Desember 11 M

Møtene begynner: kl. 18.30. Høytidsdag og julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

  • 17.01.24, kl. 18:30: Stadfestelse av Embedsmenn
  • 20.03.24, kl. 18:30: Valdisholm fungerer i Sirius, IB lånes av Sirius
  • 05.06.24, kl. 18:30: Sommermøte
  • 18.09.24, kl. 18:30: Sirius Fungerer I Valdishom
  • 06.11.24, kl. 18:00: Høytidsdag
  • 11.12.24, kl. 18:00: Julemøte

Kontaktinformasjon

Postadresse: Villa Nore, Torggaten 19, 1850 Mysen Telefon: 90508018 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 94846455
Ordførende Broder 40840925
Sekretær 91391482

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden