Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening Nr. 801

Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2022

Møtested: Vestfold 2022 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 20 HGK
Februar 21 ø
Mars 10 ø
April 20 
Mai ø 30 ø
August 24 ø
September - 26 
November 10 ø
Desember 12 M

Møtene begynner: kl. Kl. 18.30. Høytidsdagen kl.18.00.

Møteadresser:
Horten - Nordre Enggt. 7
Larvik- Jegersborggt. 11
Notodden - Telegt. 5
Sandefjord - Peder Bogensgt. 2 A
Skien - Holbergsgt. 23
Tønsberg - Kammegt. 4

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 253, 3251 Larvik Telefon: 33078330 E-post:

Møteadresser:
Horten - Nordre Enggt. 7
Larvik - Jegersborggt. 11
Notodden - Telegt. 5
Sandefjord - Peder Bogensgt. 2a
Skien - Holbergsgt. 23
Tønsberg - Kammegt. 4

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 46509747
Sekretær 90868298

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.