Hvor du enn i verden vanker ...

Hvor du enn i verden vanker ...
  Arne Lie jr.
Hvor du enn i verden vanker ... || Foto: Arne Lie jr.||

10 ofte stilte spørsmål med svar.
Ettersom det i de senere år er blitt mer og mer vanlig å reise til andre land, på ferie eller i jobbsammenheng, er det flere og flere brødre som ønsker kontakt med frimurermiljøer også utenfor vårt lands grenser. Det er mange spørsmål som dukker opp i denne sammenheng. Her er ti spørsmål som ofte stilles – men det finnes sikkert ti til som kunne vært tatt opp.

Spørsmål 1: I hvilke land finnes det frimurerloger?
Den letteste måte å finne frem til svar er å søke på internett. Et søk med ”freemasonry in” og navn på landet fører ofte frem. En annen, og kanskje enklere måte, er å gå inn på vår oversikt over frimurerlinker

Spørsmål 2: Kan en norsk broder besøke frimurerloger i alle land?
Nei, et medlem av Den Norske Frimurerorden kan kun besøke loger som hører under de storloger, storkapitler og andre ordenssamfunn som er anerkjent av vår Orden - og hvor det er opprettet gjensidig avtale om besøk. Se listen i Matrikkelen.

Det kan i utgangspunktet kun avlegges besøk i loger som arbeider i grader tilsvarende våre St. Johannes-grader. Noen steder kan det også besøkes i Royal Arch Kapitler – i en grad tilsvarende vår VI grad / St. Andreas-mester. Ønskes det å besøke frimurersamfunn i høyere grader må dette avklares og avtales på forhånd gjennom Kontoret for utenrikssaker. 

Spørsmål 3: Kan norske brødre av alle grader besøke i utlandet?
For å besøke i en loge i utlandet må broderen være St. Johannes-mester eller ha en høyere grad. I svaret på foregående spørsmål ble nevnt Royal Arch Kapitler, som noen steder kan besøkes av VI grads brødre. Hovedregel er at det kan avlegges besøk i grader i utlandet tilsvarende den som en har i DNFO eller som er lavere.

Det er mulig for brødre av lavere grader i Norge (I og II grad) å besøke i tilsvarende grader i loger innenfor det svenske system (d.v.s. i Svenska Frimurare Orden, Den Danske Frimurerorden og Den Islandske Frimurerorden). Det anbefales dog ikke at Lærlinger eller Medbrødre i St. Johannes-logen avlegger et førstegangsbesøk alene - og uten at det på forhånd er gjort avtale med logen eller en broder i den utenlandske logen. 

Spørsmål 4: Hvilke identifikasjonspapirer må medbringes ved besøk i utlandet?
Fra og med tredje grad kan en broder få et såkalt ”Logepass”. frimurerpassDette utferdiges av hans moderloges sekretariat – og vil senere kunne oppdateres med de grader han etter hvert får. Ovenfor er opplyst at brødre av første og andre grad kan besøke i loger under de nordiske Ordener. Han må da få med et brev fra sin moderloge hvor det attesteres at han er medlem.

I tillegg til logepass bør den som skal besøke i en utenlandsk loge ha med seg et ”Letter of Good Standing” – det vil si et brev som dokumenterer at alle forpliktelser overfor Den Norske Frimurerorden er oppfylt. Mange loger i utlandet krever dette dokument fremlagt for at besøk kan avlegges. ”Letter of Good Standing” utstedes av Storsekretariatet på anmodning – og det gjelder kun for inneværende logeår. 

Spørsmål 5: Vil man bli ”testet” ved besøk i utenlandske loger?
Mange steder vil den besøkende måtte dokumentere at han er ”Mester Murer” – eller innehar høyere grad – ved å gi ”tegn, ord og grep” tilsvarende den grad han skal besøke i.

Spørsmål 6: Kan det besøkes i utlandet i grader utover de som tilsvarer våre St. Johannes-grader?
Det er inngått avtaler med noen Royal Arch Kapitler (se liste i Matrikkelen) om at brødre av vår Ordens sjette grad – og høyere – kan besøke. Ønskes det å besøke i andre kapitler, eller i grader i andre systemer og høyere enn disse, skal det på forhånd gis tillatelse (begge veier) og gjøres avtale om besøk. Avtaler skal ordnes via Kontoret for utenrikssaker. 

Spørsmål 7: Kan et medlem av Den Norske Frimurerorden regne med svar fra en utenlandsk storloge eller kapitel om han sender en forespørsel direkte dit?
Han skal ikke regne med det! Mange storloger svarer ikke på henvendelser fra enkeltstående frimurerbrødre. Den sikreste måte å få svar på spørsmål til et utenlandsk frimurersamfunn er å gå via Ordenens kontor for utenrikssaker. Dette kontor er normalt bemannet fra tidlig i september til utgangen av april, mandag til torsdag fra kl. 10.00 til 14.00. Enklest er det å sende en e-post til eller å ringe til 22 47 99 80. 

I mange storloger har man den regel at om det er en, to eller tre brødre som besøker sammen regnes dette som enkeltstående besøk, og krever ikke spesiell forhåndsgodkjennelse. Men om det kommer flere sammen skal besøket være klarert på forhånd.

Kan hende er det derfor alltid fornuftig å sende en forespørsel til logen i utlandet på forhånd via ”utenriks” i vår Orden?

Når det så er avklaret at et besøk kan avlegges kommer det gjerne noen flere spørsmål: 

Spørsmål 8: Hvilket antrekk skal benyttes?
Ved besøk i loger i utlandet vil det aldri være galt å være antrukket slik vi er vant med her hjemme; mørk dress, hvit skjorte, sort slips og sorte sko. Noen steder er det ”lettelser i antrekk” på grunn av temperatur. Andre steder vil man kunne oppleve at ”de lokale” kommer i klær vi ikke forbinder med logemøter. I enkelte land vil brødre fra en bestemt grad og oppover alltid bære galla (kjole og sort vest) og ”høy hatt”. Andre steder, andre skikker!

Etter at det er opprettet kontakt i forbindelse med deltagelse i et logemøte kan det derfor være fornuftig å spørre om hvilket antrekk som skal brukes / forventes brukt. 

Spørsmål 9: Hvilke prydelser skal man bære?
Svaret vil være: Slik vi bruker her i Norge. I mange systemer er det skjødeskinnet som er den primære gradsprydelse. Det er derfor viktig at en besøkende norsk broder alltid har med skjødeskinn etter sin grad. Noen steder i verden vil man kunne oppleve at alle bærer den eller de prydelser som brukes av brødre av den grad møtet holdes i. Da vil man som oftest kunne få låne disse.

Embedsprydelser bæres (normalt) ikke ved besøk i utenlandsk loge. 

Spørsmål 10: Kan man besøke en loge om man, under et ferieopphold eller en forretningsreise, plutselig ser et skilt som forteller at her holder logen til – eller man gjennom en kontakt får vite at det er frimurerloge på stedet der man oppholder seg?
Det skader sikkert ikke om man ”banker på”, forklarer at man er norsk broder og spør om mulighet til å få kontakt og oppleve det frimureriske arbeid på stedet. Det man da skal ha i tankene er at logen kan høre under en storloge vår Orden ikke har kontakt med, og derfor ikke skal besøkes. Før det er slått fast at logen er blant dem vi har anerkjent må den største forsiktighet utvises under samtaler med de lokale brødre.

Derfor kan det anbefales at man, før man reiser fra Norge for ”sikkerhets skyld” sjekker i Matrikkel eller på annen måte, om det finnes loge i landet og på stedet man skal besøke. Det kan jo være at man finner å ville oppsøke for å hilse på ... .

Sist redigert lørdag, 16 september 2017 17:39

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden