Ordenen trenger medlemmenes hjelp til oppdatering av adresse- og telefonopplysninger.

Brødrene gjøres oppmerksom på at MINSIDE midlertidig er tatt ned for oppdatering. I perioden kan oppdatering av adresser og telefonnumre skje ved direkte henvendelse til egen moderloge.

Ordenen ønsker å ha bedre og oftere direkte kommunikasjon med brødrene enn tidligere. Flere tiltak er satt i gang og flere kommer. Fra og med 2015 blir det opprettet et sentralt medlemskontor. Mer om dette kommer i neste nummer av Frimurerbladet og på www.frimurer.no/minside

Utsendelser av vanlige brev til brødrene fungerer selvsagt bra, men det koster ca. 180 000 kroner å sende et enkelt brev til samtlige brødre. Det er derfor begrenset hvor mye vi kan sende ut med vanlig post. Vi ønsker derfor å nå flest mulig av brødrene med epost, internett eller (forsøksvis) SMS. Problemet er at vi fortsatt mangler ca. 6000 gyldige epost adresser og enda flere mobilnummere. Det viser seg også at epostadresser ofte endres og vi har registrert svært mange epost-adresser som ikke lenger er gyldige.

Vi ber derfor om hjelp fra hver enkelt broder til å oppdatere våre registre. Gå derfor inn på www.frimurer.no/minside og oppdater egne adresse- og telefonopplysninger. På Min Side finner du også mye annen viktig informasjon og du kan bestille avtalegiro for innbetaling av medlemskontingent. For å logge deg på Min Side trenger du ditt eget matrikkelnummer, etternavn og fødselsdato.

Du finner ditt eget matrikkelnummer på baksiden av Frimurerbladet. Hvis du ikke finner matrikkelnummeret ditt, kan du alternativt benytte linken www.frimurer.no/adresseendring for å oppdatere adressene. Vennligst ikke benytt andre tjenester som f. eks. Flytteportalen eller tilsvarende. Det gir en masse unødig manuelt arbeide.
Medlemmene kan stille spørsmål pr. epost til .

Sist redigert torsdag, 04 juni 2015 15:09

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden