Den Norske Frimurerorden gir 1 million kroner til Mental Helse Ungdom - 24. juni 2020

Den Norske Frimurerorden gir 1 million kroner til Mental Helse Ungdom - 24. juni 2020
   
Den Norske Frimurerorden gir 1 million kroner til Mental Helse Ungdom - 24. juni 2020 ||| Foto: |||

Onsdag 24. juni sendte Den Norske Frimurerorden en 2 timers direktesending, der temaet var mental helse, ensomhet og verdien av gode fellesskap.

Gjester var blant andre Mental Helse Ungdom, representert ved innsamlingsleder Line Toft, og lokallagsleder i Kongsberg, Øystein Sivertsen. På slutten av sendingen ble det annonsert at Den Norske Frimurerorden gir 1 million kroner til chat-prosjektet "En som lytter", i regi av Mental Helse Ungdom:

«I samsvar med anbefaling fra Den Norske Frimurerordens Høye Råd har Ordenens Stormester besluttet å tildele organisasjonen Mental Helse Ungdom NOK 1 000 000.
Midlene skal i sin helhet gå til realisering av prosjektet med etablering og drift av de to planlagte "En som lytter" teamkontor.
De nærmere vilkår for tildelingen, herunder mottagerens plikt til uoppfordret å gi regelmessig skriftlig tilbakemelding om prosjektets progresjon, vil bli presisert i et eget brev som Ordenens Stormester overleverer Mental Helse Ungdom forbindelse med første delutbetaling av det tildelte beløp.»

Programledere: Loni Bjerkholt-Pedersen og Henrik Årdal.

Sendingen kan du se neders på denne siden.

GJESTER I STUDIO
Line Toft, Øystein Sivertsen, Ingar Samset og Frode Olsbø.

Produksjon og etterarbeid: Kristoffer Sandven
Produksjonsassistent: Øystein Rabbe

TAKK
Dronefilm til avslutningssekvensen fra: Thomas Svenkesen, Einar Bjørgo, Peter von Tangen-Jordan, Espen Sæther Alm, Frank-Håvard Storvik og Kristoffer Sandven

Takk til Trondhjems Provincialloge ved Rune Haglund og Svein Duvsete.
Takk til alle som stilte opp for å lage musikkinnslag.

MUSIKKINNSLAG FRA TRONDHEIM PROVINCIALLOGE

«God natt» (skrevet ifm Korona)
Torstein Siegel – piano/melodi/tekst
Ingvill Siegel – sang

«I left my heart in San Francisco» (Cory/Cross)
Espen Ibenfeldt – sang
Arild Bekkadal – saxofon
Alf Solem – trommer
Torstein Siegel – piano

«Nessun Dorma» (Puccini)
Are Hembre – sang
Trond Hustad – piano

«That's what friends are for» (Bacharach/Sager)
Øivind Netland – orgel
Håvard Netland – piano
Asgeir Netland – trommer
Torstein Siegel – bass
Ingvill Siegel – sang

MUSIKKINNSLAG FRA ST. JOHANNESLOGEN ST. OLAUS T.D. TRE SØILER
«Til Ungdommen» (Grieg/Mortensen)
Rein Alexander – sang
Petter Anthon Næss – flygel

AVSLUTNINGSEKVENS
Frimurernes Sangforening i Oslo og Sarpsborg, dirigent Leif K. Stemre.

ORGELMUSIKK
«The Heavens Declare» (Bennedetto Marcello). Organist Vegar Sandholt.

Arr.: Den Norske Frimurerorden.

Produsert av Informasjonsdirektoriet i Den Norske Frimurerorden.

Studiosekvensene er spilt inn i Kolonihaven Studio, Oslo.
For mer informasjon om Mental Helse Ungdom, besøk: https://mentalhelseungdom.no/

Sist redigert lørdag, 27 juni 2020 23:28

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden