Billedarkivet

Billedarkivet skal arkivere og forvalte alt billedmateriale som er Ordenens eiendom. Billedarkivet er basert på en digital lagringsform og skal inneholde bilder, fotografier etc. Vi har i dag et eget register for alle landets loger hvor vi samler de bilder vi evt. vil få inn. Dette vil bidra til at man vil kunne finne bilder o. l. på en sentral databank eller på Mikromarc 3 som er Ordenens biblioteksystem.

I første omgang er det billedmateriale fra Stamhusets loger som vil ivaretas. Etter hvert er målet at vi skal bli et landsdekkende Billedarkiv og ressurssenter. Derfor anmoder vi alle loger, broderforeninger og frimurergrupper å ta vare på alt av bilder som blir tatt og sende disse til Billedarkivet etter hvert. Det er en fordel om logene utnevner en som er ansvarlig for bilder som blir tatt og får disse samlet inn, både nye og gamle bilder.

I utgangspunktet skal Billedarkivet inneholde alle typer av bilder, fotografier, både digitale og eldre skannede. Ved innlegging i arkivet må man ha følgende opplysninger:

Motiver

Krav til bildet

Anmerkning

Personer (både nålevende og avdøde) med betydning for Ordenen.

Bilder av personer må ha navn, tid og loge/sted.

 

Nye recepiender

Navn, tid og loge/sted.

 

Store begivenheter. ( f eks Jubileer, ball, installasjoner)

Klar beskrivelse av hvilken begivenhet, samt tid og loge/sted

I slike tilfeller kan det være aktuelt å ta vare på bilder med personer uten nødvendigvis at alle navn er kjente.

Bilder av historiske gjenstander (f.eks. fra museene).

Beskrivelse av gjenstanden, datering, loge/sted

 

Bygninger: fasader og interiører

Loge, sted og tid.

Ved interiører også hvilket rom

Dette blir ikke åpent søkbart.

Rituelt utstyr

Beskrivelse av gjenstanden, datering, loge/sted

Dette blir ikke åpent søkbart.

Generelt bør det legges inn så mye informasjon som mulig til hvert bilde for å sikre seg gode søkemuligheter og ivareta den historiske informasjonen knyttet til bildet. Ved foto bør navn på fotograf være med hvis dette er kjent.

Har du spørsmål til Billedarkivet, er vi å treffe på E-post eller telefon.

E-post:  

Tlf.: 940 06 763

Sist redigert mandag, 21 januar 2019 12:31

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden