1990

Mottager: Den Norske Frimurerordens 100-års jubileum