Den Norske Frimurerordens Fellesgave er overrakt Sykehusklovnene

Klovnene inntok Stamhuset
Klovnene inntok Stamhuset Foto: Kristoffer Sandven
Klovnene hadde med seg både røde neser og en gave til frimurerne
Klovnene hadde med seg både røde neser og en gave til frimurerne  
Daglig leder i Sykehusklovnene Nina Eidem, DNFOs Stormester Tore Evensen og prosjektleder Martha Kjørven.
Daglig leder i Sykehusklovnene Nina Eidem, DNFOs Stormester Tore Evensen og prosjektleder Martha Kjørven.  
Daglig leder hos Sykehusklovnene, Nina Eidem, fortalte om virksomheten
Daglig leder hos Sykehusklovnene, Nina Eidem, fortalte om virksomheten  
Bjørn Bergholtz fortalte om bakgrunnen for tildelingen av Den Norske Frimurerordens fellesgave for 2018
Bjørn Bergholtz fortalte om bakgrunnen for tildelingen av Den Norske Frimurerordens fellesgave for 2018  
Den Norske Frimurerordens Fellesgave er overrakt Sykehusklovnene Klovnene inntok Stamhuset|Klovnene hadde med seg både røde neser og en gave til frimurerne|Daglig leder i Sykehusklovnene Nina Eidem, DNFOs Stormester Tore Evensen og prosjektleder Martha Kjørven.|Daglig leder hos Sykehusklovnene, Nina Eidem, fortalte om virksomheten|Bjørn Bergholtz fortalte om bakgrunnen for tildelingen av Den Norske Frimurerordens fellesgave for 2018||| Foto: Foto: Kristoffer Sandven|||||||

14. november ble gaven på en million kroner overrakt i Ordenens Stamhus i Oslo. «Det er god gammel frimurerisk tradisjon å støtte formål som kommer barn og unge til gode. Dette har nok sine røtter i gammel tid, da barn som ikke hadde noen voksen person til å forsørge og beskytte seg, kunne gå en særdeles utfordrende fremtid i møte», sa Bjørn O. Bergholtz.

«Hjelp til trengende og nødlidende er en viktig del av vår virksomhet. Det meste av dette gjør vi i det stille – det ligger i våre tradisjoner», fortsatte Bergholtz. Pengene brukes til gode for trengende enkeltpersoner eller familier, eller til organisasjoner som arbeider for formål som ligger innenfor frimureriets verdier. En gang i året ønsker Frimurerordenen at vår velgjørende virksomhet skal være synlig. Derfor har Ordenen en årlig øremerket innsamling til Fellesgaven, som deles ut av Ordenens ledelse sentralt.

Felles innsamling

Fellesgaven samles inn blant brødrene på et møte i hver loge en gang i året. Summen har de siste årene vært på en million kroner, og ble i 2015 tildelt til Fransiskushjelpen, som støtte til deres arbeid for barn som pårørende der en eller begge foreldre er rammet av alvorlig kroppslig sykdom. I 2016 gikk Fellesgaven til Landsgruppen av Helsesøstre til et prosjekt for å forebygge vold mot barn, og i 2017 falt valget på foreningen For Fangers Pårørende. Gaven var da spesielt øremerket til deres arbeid for barn og unge som har mor eller far i fengsel.

Om Sykehusklovnene

Sykehusklovnene er en landsdekkende, ideell organisasjon med over 18 års erfaring med sykehusklovning. De har søsterorganisasjoner i mange europeiske land, og er medlem av den europeiske interesseorganisasjon for helseklovning, EFHCO.

Hvert år blir mellom 20 – 30 000 barn innlagt på norske sykehus. Disse barna opplever at deres hverdag blir snudd på hodet, at de mister kontrollen og styringen over sitt eget liv, og at de kan bli utsatt for ubehag og smerte i forbindelse med sykdom og behandling.

Med verdens minste maske, den røde nesen, får klovnene en mulighet til å komme veldig tett på folk. Med kreativ aktivisering kan vi stimulere, mobilisere, engasjere, ventilere og fungere som både smertelindring og avlastning.

I 2018 vil sykehusklovnene gjennomføre over 1100 besøksdager på 16 sykehus, ha over 22 000 pasientmøter og nær 100 000 møter med totalmålgruppen pasienter, pårørende og helsepersonell. Noen ganger skjer disse møtene inne på rommet på barneavdelingen, noen ganger er de ute i korridorer og på venterom, og noen ganger bistår vi i medisinske behandlinger.

Pusterom

«Frimurerenes mål er menneskelig forbedring og foredling. Egentlig er det det samme sykehusklovnene gjør: Vi møter det syke barnet med respekt for hvert unike individ, og leter etter hvordan vi kan kommunisere best for å finne frem til det friske i barnet, skape god energi og stimulere mestringsfølelsen. Dette gjør med ståsted i det samme verdigrunnlaget dere har; nestekjærlighet og medmenneskelighet» sa daglig leder Nina Eidem i Sykehusklovnene. 

«Derfor er våre helter barna. De som møter redsel, smerte og kjenner på en utrygghet. Barn på norske sykehus blir godt ivaretatt, men det handler først og fremst om sykdommen. Vi forsøker å hjelpe dem gjennom sykehuset hverdag og gi et friminutt, eller et pusterom som dere også bruker som begrep», fortsatte Eidem. 

Bidrag til økt aktivitet

«Det er vårt håp at Fellesgaven kan finansiere flere slike prosedyredager. Dere har også fortalt at vår gave vil være med på å finansiere et forskningsprosjekt som kan beskrive den terapeutiske effekten av deres virksomhet. Jeg vil også anta at det vil være mulig å dokumentere en helseøkonomisk gevinst. Det skal bli spennende å følge dette prosjektet i tiden som kommer.
Et av kriteriene for fellesgaven er at mottager av gaven ikke skal være fullt ut offentlig finansiert. Dette kriteriet er til de grader oppfylt, når vi hører at deres virksomhet helt og fullt er finansiert ved gavemidler, uten en øre i tilskudd fra sykehuseier. Selv om dere ikke får noen offentlig støtte har dere klart å nå ut til et økende antall syke barn hvert eneste år. Dette skyldes mange engasjerte og gavmilde givere. Både enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, stiftelser og bedrifter viser sin støtte ved å finansiere deres arbeid.
Det er med stor glede Den Norske Frimurerorden slutter seg til rekken av glade givere. Vi ønsker dere til lykke med Ordenens fellesgave for 2018», avsluttet Bergholtz på vegne av alle frimurere i Norge.

Sist redigert torsdag, 15 november 2018 12:38

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden