Frimurerne gir milliongave til Helsesøstrene

Fra v. Ellen Kathrine Larsen, OSM Tore Evensen og leder Kristin Waldum-Grevbo
Fra v. Ellen Kathrine Larsen, OSM Tore Evensen og leder Kristin Waldum-Grevbo  
Frimurerne gir milliongave til Helsesøstrene Fra v. Ellen Kathrine Larsen, OSM Tore Evensen og leder Kristin Waldum-Grevbo|| Foto: ||

Den siste tiden har vold mot barn vært et tema i media. Vi har blant annet kunne lese at helsesøster Solveig Ude reddet livet til Jakob, da han var noen få uker gammel, fordi hun stusset over noen uforklarlige blåmerker. Konsekvensene ved ikke å fange opp slike indikasjoner kan ende med døden i det livet som så vidt er begynt. Mellom 5 – 15 spedbarn blir hvert år i Norge alvorlig skadet av såkalt «Shaken Baby Syndrom».

«Det er en kjensgjerning at spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe når det gjelder enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger. Helsedirektoratets nye retningslinjer for helsestasjonene vektlegger vold mot barn i større grad enn tidligere. Jeg er derfor glad for å kunne gi årets fellesgave til helsesøstrene, slik at de i større grad kan å forebygge vold og avdekke overgrep mot barn under 1 år», sier Tore Evensen, Stormester i Den Norske Frimurerorden.

Milliongaven vil bli overrakt til Landsgruppen av Helsesøstre ved en høytidelighet tirsdag 6. des. kl. 1200 i Stamhuset til Den Norske Frimurerorden i Oslo. Pengene er samlet inn fra samtlige frimurere over hele landet

«Vi er overveldet og meget takknemlige over at frimurerne fra hele landet vil gi oss denne støtten til vårt konkrete og praktiske arbeid. Midlene skal gå til utarbeidelse av materiell til systematisk bruk for helsesøstrene i samtalen med foreldre på helsestasjonene for å forebygge og avdekke vold mot barn», sier Kristin Waldum-Grevbo, leder for Landsgruppen av helsesøstre.

Les Ordenens Stormesters tale her.

Les Ordenens Administrators tale her.

For ytterligere informasjon:

Kristin Waldum Grevbo, leder, Landsgruppen for helsesøstre, 412 20 9 77 -

Helge Qvigstad, Pressetalsmann Den Norske Frimurerorden – 913 55 8 55 -

Sist redigert tirsdag, 29 august 2017 16:51

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden