Ordenens fellesgave for 2014 til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner

Ordenens fellesgave for 2014 til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner
  Arne Lie jr.
Ordenens fellesgave for 2014 til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner Foto: Arne Lie jr.

Ordenens Stormester har etter behandling i Det Høye Råd besluttet at Ordenens fellesgave for 2014 skal gis til Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner.

Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet ikke har evnet å følge opp soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner på en tilfredsstillende måte. SIOPS har søkt om bidrag til et prosjekt med tanke på å bygge opp et landsdekkende nettverk av veteraner som driver likemannsarbeid blant veteranene nær den enkeltes hjemsted. Hensikten er å sikre at den enkelte veteran får den støtte og hjelp som han eller hun har behov for, og å forebygge at skader forverres.

Det er dette arbeidet vi ønsker å gi årets fellesgave til. Innsamling til fellesgaven skal foretas på første møte i skiftets laveste grad etter den 1. november 2014. Jeg ber brødrene om å bidra etter beste evne.

Med broderlig hilsen
DEN NORSKE FRIMURERORDEN

Bjørn O. Bergholtz
Ordenens Administrator

Sist redigert tirsdag, 14 april 2015 20:16

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden