Overrekkelse av én million kroner til Mental Helse Ungdom

Fra venstre: Prosjektkoordinator Mental Helse Ungdom Hannah Lerfaldet, Innsamlingssjef Mental Helse Ungdom Line Toft, Generalsekretær i Mental Helse Ungdom Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund
Fra venstre: Prosjektkoordinator Mental Helse Ungdom Hannah Lerfaldet, Innsamlingssjef Mental Helse Ungdom Line Toft, Generalsekretær i Mental Helse Ungdom Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund  
Overrekkelse av én million kroner til Mental Helse Ungdom Fra venstre: Prosjektkoordinator Mental Helse Ungdom Hannah Lerfaldet, Innsamlingssjef Mental Helse Ungdom Line Toft, Generalsekretær i Mental Helse Ungdom Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund||| Foto: |||
Den 24. juni i år sendte Den Norske Frimurerorden en to timers direktesending på Facebook og YouTube. Temaet for programmet var mental helse, ensomhet og verdien av gode fellesskap. Blant gjestene var Mental Helse Ungdom. På slutten av sendingen ble det annonsert at Den Norske Frimurerorden gir 1 million kroner til chat-prosjektet «En som lytter», i regi av Mental Helse Ungdom. Tirsdag den 8. september overakte Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen pengegaven.
 

En hilsen til Mental Helse Ungdom

I sin tale under utdelingen understreket Ordenens Administrator Frode Olsbø at vi lever i et land med et meget godt og velfungerende helsevesen hvor psykisk helse er et satsningsområde. Allikevel opplever mange store utfordringer i hverdagen. Alt fra ensomhet, sosiale og familiære utfordringer, arbeidsledighet, kronisk sykdom, tunge tanker, depresjon, angst, rus, selvmordstanker og mangel på gode fellesskap. Psykiske plager kan ofte være vanskelig å snakke om, det kan være vanskelig å oppdage. Dette er en utfordring Mental Helse Ungdom har satt fokus på. De arbeider for økt åpenhet om, og forebygging av psykiske plager rettet mot en stor og litt skjult gruppe i vårt samfunn, nemlig de unge. Det uttalte målet til Mental Helse Ungdom er at alle også unge i Norge skal ha best mulig psykisk helse.

Vi er meget imponert over det dere har fått til på kort tid. Dette er ett tilbud som det allerede har vist seg å være stort behov for. Best mulig psykisk helse mener vi er viktig. Dere viser alt dette i praksis og det er bakgrunnen for at dere ble vurdert som en verdig mottaker av ett bidrag på 1 million kroner fra Den Norske Frimurerorden.

Frode Olsbø takket også for at Mental Helse Ungdom stilte opp i TV-programmet til Den Norske Frimurerorden som ble sendt den 24. juni. Programmet er fortsatt tilgjengelig for alle, se nederst på denne siden.

– Vi er der, når ingen andre kan stille opp

Generalsekretær og medstifter Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen tok imot og takket for gaven på vegne av Mental Helse Ungdom. I sin tale fortalte han om Mental Helse Ungdoms lavterskeltilbud som er grunnlagt nettopp på de unges premisser.

Mange unge som utvikler psykiske helseproblemer, vil kanskje trekke seg unna venner og familie, og det kan være vanskelig å vite om et ungt menneske er deprimert eller bare går gjennom en vanskelig periode. Mental Helse Ungdom er der når andre kan ha vanskeligheter med å stille opp. Enten det er ved å snakke på telefonen, gi veiledning i samtaletjenesten, eller det er å kommunisere på chat.

Grunnen til at mange av tilbudene i Mental Helse Ungdom ikke finnes andre steder er ikke mangelen på vilje. Det er fordi noen ting aldri kan skapes av noen; for noen andre. Det må skapes i fellesskap. Når noen går fra mottaker til bidragsyter så skjer det noe magisk.

 

«En som lytter» – helsechat

Det er mange hjertevarmende ord å vise til fra chatten til Mental Helse Ungdom, «En som lytter». Mye takknemlighet og mange som forteller at de føler seg bedre etter å ha snakket med en av våre frivillige chatverter, sa Hanna Christin Lerfaldet, prosjektleder for «En som lytter».

«Takk for at dere finnes» oppsummerer likevel det aller viktigste. Chatten handler om nettopp det – å finnes. Å være der. Å være en som lytter, og et sted der man kan lufte tanker og snakke om det man synes er vanskelig.

Det finnes allerede mange gode chattjenester, som alle gjør en viktig jobb i å møte mennesker der ute som ønsker å snakke. Noen er rettet mot barn, noen mot voksne og andre dreier seg om spesifikk tematikk. Vi hadde et ønske om å ha en chat der man hverken blir behandlet som barn eller voksen. Et sted der unge i alderen 18-35 år kan ta kontakt, og hvor vår hovedoppgave er å møte dem der de er i livet. Uansett hvor voksen man føler seg. Dette har vi fått til, og chatten har nå vært åpen siden juli i år.

«Takk for at dere finnes» er skrevet av en mann i alderen 18-24 år. Noen ganger behøver man ikke mer for å forstå hvor mye chatten kan bety for de vi snakker med.

Temaer som kommer opp i samtalene på chat er ensomhet, depresjon, angst og selvmordstanker. For noen kan det handle om at man ønsker selskap. For noen kan det være et sted å få råd fra en utenforstående. Likefullt kan det være et sted å ikke få råd – men et sted å bli lyttet til. For andre kan en samtale på chat være første gangen de klarer å sette ord på hva som er vanskelig. Dette kan ha alt å si for å redde noens dag – og noens liv.

Antallet som tar sitt eget liv eller kommer inn i psykiatrien i aldersgruppen 18-35 år er svært høy. Antallet unge uføre i aldersgruppen er høyere enn noen gang. For mange kan det være utfordrende å snakke om psykisk uhelse med noen man har en relasjon til, noen man kjenner fra før. Det kan oppleves utfordrende å snakke fritt om hva man tenker på, i frykt for å gjøre andre bekymret eller i frykt for å bli misforstått. Da er det viktig at vi er der, som et medmenneske som kan snakke om disse tingene på brukernes premisser. Du forteller bare det du selv vil, og vi vet ikke hvem du er.

Kanskje kan en samtale med oss føre til at man ikke gruer seg like mye til å starte på studier. Kanskje kan det gjøre at man klarer å gå ut en tur. Kanskje det kan gi en etterlengtet følelse av å snakke med en som lytter. Uansett hva man har på hjertet, eller hva vi kan klare å finne ut av sammen, så oppsummeres viktigheten av chatten veldig enkelt i noen få ord fra en mann mellom 18 og 24 år som tok kontakt: «Takk for at dere finnes».

 

Etter utdelingen var det omvisning og lunsj for gjestene i Stamhuset i Oslo.

For mer informasjon om Mental Helse Ungdom, besøk:https://mentalhelseungdom.no/

Sendingen fra 24. juni 2020 finner du nedenfor.

Du kan også lese mer om tildelingen, organisasjonen Mental Helse Ungdom og prosjektet «En som lytter» i Frimurerbladet 03-2020.

 

Fakta om Mental Helse Ungdom

  • Medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år.
  • Jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.
  • Verdier: Mot, Åpenhet og Likeverd.
  • MHUs mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.
  • Det viktigste virkemiddelet er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem.

 

Sist redigert fredag, 24 september 2021 15:14

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden