Overrekkelse av Fellesgaven til Barnekreftforeningen

Fra venstre: Vibeke Malting, Line Lybo Uppgard og Trine Nicolaysen fra Barnekreftforeningen, sammen med Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund
Fra venstre: Vibeke Malting, Line Lybo Uppgard og Trine Nicolaysen fra Barnekreftforeningen, sammen med Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund  
Overrekkelse av Fellesgaven til Barnekreftforeningen Fra venstre: Vibeke Malting, Line Lybo Uppgard og Trine Nicolaysen fra Barnekreftforeningen, sammen med Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Ordenens Administrator Frode Olsbø. Foto: Steinar Lund||| Foto: |||

Som tidligere omtalt gikk Fellesgaven for 2021 til Barnekreftforeningen.
Gaven ble overrakt av Ordenens Stormester, Ragnar Tollefsen, og Ordenens Administrator, Frode Olsbø, tirsdag 21. september under en markering i Stamhuset i Oslo.

«Så lenge det finnes barn og unge som dør av kreft, eller som får et vanskelig liv etter kreftbehandling så er mer forskning nødvendig!
Målet må være at ingen barn skal dø av kreft, i alle fall ha et liv med god livskvalitet etter kreftbehandling», sa Ordenens Stormester i Den Norske Frimurerorden, Ragnar Tollefsen, under overrekkelsen.

Gaven på 1 million kroner ble godt mottatt av daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen. «Vi er dypt takknemlige. Tusen takk for gaven, den gir håp til barn og ungdom som er rammet av kreft og deres familier».

Sist redigert mandag, 25 oktober 2021 16:15

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden