Frimurernes Sangforening i Drammen

Frimurernes Sangforening i Drammen
  Frimurernes Sangforening Drammen - Høsten 2018
||| ||| Frimurernes Sangforening Drammen - Høsten 2018|||

Frimurernes Sangforening er en integrerende del av de to St. Johannes logene i Drammen, Gustav til den ledende Stjerne og Den gyldne Nøkkel.

Sangforeningen har hatt 13 æresmedlemmer gjennom tidene.  Nåværende æresmedlem er Tore Fagerlund.

Koret har hatt 11 dirigenter, nåværende dirigent er Nils Øye som har fungert siden 2012.

Sangforeningen har følgende styre som ble valgt i 2020

Formann:                              Christian Bugge       91511986 
Viseformann/sekr:               Jan Hordvik              97654784
Kasserer:                             Tor-Arne Narverud    91591845
Ceremonimester:                Arnt Holberg             95258213
IT ansvarlig:                          Emil Støa                  99026475
Dirigent / musikalsk leder:   Nils Øye                    95820792 

Sist redigert lørdag, 09 september 2023 14:14

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden