Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve gjentar suksessen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler.
Målgruppen for møtet vil være aktuelle kandidater som ønsker litt mer informasjon enn det som er tilgjengelig på nett eller ved direkte informasjon fra brødre. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som nylig er opptatt.

I forbindelse med St. Johanneslogen Midnatsols 100 års jubileum og 125 år for frimureriet i Nordland, utgir Midnatsol «Mot det evige lys».

Juletrefesten 6. januar 2024 ble gjennomført til stor glede for store og små. Små og store barn i alderen 2 til 90 år (!) hadde funnet veien til Ordenshuset i Bergen. Vinterkulden klarte ikke å stoppe varmen blant festdekltakerne!

Vedlagt denne side er lommekalenderen for 2024. Revidert utgave. Endringer er for møter i IX grad. Bruk også kalenderfunksjonen på nett under den enkelte loges nettside. Den enkelte loges sekretær sørger for at denne til en hver tid  er oppdatert, dvs når det skjer endringer etter lommekalenderen er trykket. 

Av Olav Kvinge

Stamhusets Restauratør Viggo Sørnes, har travle dager med møter og arrangement i Stamhuset hele uken gjennom. Han har i flere år benyttet seg av medarbeidere, spesielt studenter og venners venner til å bidra som servitører i de forskjellige arrangement på huset.

Ordenens Stormester har i møte i Det Høye Råd den 6. november 2023, utnevnt Broder Terje Wold til ny Deputert Provincialmester i Tromsø Provins. 

I forbindelse med Bergens Provincialloiges Høytidsdag 19. september ble Jørn Osmundsen tildelt Provinciallogens Honnørtegn.

Gaute Kommedal er utnevnt til Ordførende Mester i Stavanger Stewardsloge av 1. Orden, fra 5. desember 2023.

Per Hannevold er utnevnt til Deputert Provincialmester i Bergens Provincialloge med virkning fra 1. januar 2024.

Frimurernes Sangforening er en integrerende del av de to St. Johannes logene i Drammen, Gustav til den ledende Stjerne og Den gyldne Nøkkel.

Side 1 av 4

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden