Frimurerlogens Sangforening i Haugesund

alt
 
 
Koret i jubileumsret 2009
 
 
Dirigent:
Bjarne Aksdal
Tlf. 52 73 65 96 / 908 20 460
 
Formann:
Einar Nymann jr.
tlf. 900 37 727
 
Æresmedlemmer fra år 2000
2002: Bjørn Karlsen
2004: Torgeir Strømme
2009: Bjarne Olaf Sundfør
2016: Øyvind Aasbø
2016: Odd Johan Hveding
2019: Åge Bjørstad
2019: Bjarne Kristian Aksdal


Sangerordenen har navnet
Den ganede sild

DenGanedeSild_B
Sist redigert tirsdag, 14 mai 2019 07:09

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden