Frimurernes Sangforening i Trondheim

Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv.

Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har i dag ca 37 sangere, hvorav ca 25 møter fast på øvelsene.

Korets sangerorden er Trondheimsrosen i 3 grader: Ridder, Kommandør og Storkors.

Ordenskapittelets stormester i dag er Per Olav Lundemo.

Du kan høre koret synge ved å gå til denne linken:
www.youtube.com/channel/UClUzpxWA5r2k9DteLa7hg-A

KornlTr.h.rosenKorets medlemsnål og Trondhjemsrosen

Korets formann er Roger Saksenvik,
tlf.: 901 06 315

Nestformann er Frank Brandvik,
Tlf.: 950 30 600

Kasserer er Svein Johansen,
Tlf.: 97542905

Dirigent:
Øivind Netland,
Tlf.: 913 03 338

 

Koret arrangerte landsdelsstevner i 2000 og 2003 for frimurerkor mellom Ålesund og Sortland. Bildet er fra samlingen i Vår Frue kirke i 2000.

Alle_2000

Sist redigert lørdag, 16 desember 2017 10:04