Gjøvik Frimurerkor – en sprek 65 åring

Sangerne i jubileumsåret for vår loge i 2016
Sangerne i jubileumsåret for vår loge i 2016  
Sangerne i jubileumsåret for vår loge i 2016||| Sangerne i jubileumsåret for vår loge i 2016||| |||

Ut fra alderen kunne vi ha gått av med AFP, men til det føler vi oss for unge. Gjøvik Frimurer Sangforening ble stifta 8. nov. 1958 og har 24 aktive sangere.

Vi er et «underbruk» av frimurerlosjen «Den Hvite Svane» og bidrar med sang på 2.gradsmøter, julelosje, losjens høytidsdag og sommeravslutning. Dessuten synger vi hver høst i ei eller anna kirke i Vestoppland. I tillegg synger vi gjerne i broderforeningene i Valdres, Land og Hadeland. Det har også vært en tradisjon for at vi har besøkt andre losjer i området og kasta glans over 2. gradsmøta. Sammen med sangkoret Crescendo på Lillehammer, Hamar Frimurerkor og Marialosjens kor på Lillehammer har vi matiné på vårparten i kirka i en av de nevnte byene. Dette samarbeidet setter vi stor pris på, og det har vært mange flotte konserter. 

Vi har et veldig godt sosialt miljø i koret vårt. På siste møte før jul har vi rakfisklag der historiene og latteren sitter løst. Om sommeren har vi som regel en eller annen utflukt. Det kan være på hytta til en sangerbror, til et museum eller arrangement. 

Vi vil gjerne at flest mulig av losjebrødrene finner veien til koret. Det er ikke nødvendig hverken å kunne skalaer eller synge som ei lerke. Aller viktigst er det å synge med den stemma en har og føle glede ved sangen. 

På årsmøtet i 2023 ble det enstemmig vedtatt at koret skal skifte navn til Gjøvik Frimurerkor.

Formann i koret er Thor Amundsen:  95972210   

Dirigent for koret er Trond Bjerke:      97775059   

Sist redigert mandag, 20 februar 2023 19:34

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden