Sangerstevner hvor koret har deltatt

I 1980 Landssangerstevnet i Trondheim. Den gang stilte koret sammen med Bodøkoret.I 1985 Landssangerstevne i Bodø.
I 1987 Ved Trondheimskoret sitt 90 år jubileum. Med bl.a. konsert i " Vår Frues Kirke ".
I 1990 Landssangerstevne i Ålesund. Her dannet korene i Mo, Brønnøysund, Sandnessjøen felles kor. Det var 1, utgave av et " Helgelandskoret ".
I 1995 Landssangerstevne i Kristiansand.
I 1997 Ved Nord Norsk Sangerstevne i Bodø med konsert i Domkirken. Her deltok vi med et Helgelandskor.
I 2000 Ved Provinsialt sangerstevne i Trondheim. Også denne gangen med konsert i Vår Frues Kirke.
I 2002 Nord Norsk Sangerstevne i Bodø med konsert i Domkirken.
I 2003 var det sangerstevne i Trondheim og konsert i Vår Frues Kirke.
I 2005 Landssangerstevnet i Bergen, med konsert i Grieghallen.
I 2007 arrangerte vi vårt eget sangerstevne her på Mo med konsert i Gruben kirke.
I 2010 Landssangerstevnet i Svolvær.
I 2012 Ved Nord Norsk Sangerstevne i Bodø og konsert i Domkirken.

KORET HAR OGSÅ DELTATT MED SANG ELLER KONSERT I FØLGENDE KIRKER VED VÅRE ÅRSMØTER OG I ANDRE SAMMENHENGER.

- Mo Kirke
- Gruben Kirke
- Ytteren Kirke
- Dolstad Kirke
- Sandnessjøen Kirke
- Tjøtta Kirke
- Alstadhaug Kirke