TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. Man kan si det sånn at frimureriet er ulike ting for ulike mennesker. For mange er frimurerlogen et pusterom der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Invitasjon til Ordenens Store Høytid 2018

Arne Lie jr.
Landslogen
||

Til samtlige brødre med VIII grad eller Høyere

Ordenens Store Høytid er Den Norske Frimurerordens største årlige begivenhet og arrangementet skjer i henhold til en tradisjon som nå er over 700 år gammel.

Arrangementet finner sted i Stamhuset i Oslo, lørdag 21. april 2018. (Merk datoen)Oppmøte og innrop fra 1400 – 1430. Selve møtet starter klokken 1500.

Pris for taffel m. drikke, kr. 480,-

Les mer

Invitasjon til forskerseminar 20. januar i Oslo (NB: Ikke i Stamhuset)

Forskningslogen Niels Treschow inviterer faste og korresponderende medlemmer til forskerseminar i Oslo 20. januar kl 0930-1600 i Tempelridderordenens lokaler, Parkveien 41A.

Denne dagen samler vi sentrale personer innen norsk frimurerforskning til en dag der de kan dele sine erfaringer og kunnskaper på en måte som forhåpentligvis vil stimulere nye forskere til arbeid innen Forskningslogen.

Programmet for dagen er vedlagt (se under artikkelen for nedlastning), og hovedtyngden av programpostene er ment å skulle gi kjennskap til konkrete verktøy som vil være til praktisk nytte i et…

Les mer

Ny brosjyre om frimureri klar

||

I denne brosjyren finnes informasjon om Den Norske Frimurerorden og noen svar på hva vår virksomhet inneholder. Vi ønsker å la omverdenen stifte bekjentskap med frimureriets opprinnelse, utvikling og innhold. Vi ønsker også å se på 1700-tallets menneskesyn, hvordan man så på fornuften og åndeligheten, for å gjøre det enklere å forstå Ordenen og de idémessige prinsipper vår virksomhet hviler på. Gjennom denne brosjyren vil vi forsøke å gi et bilde av hva Den Norske Frimurerorden kan tilby og hva et medlemskap kan innebære.

https://issuu.com/frimurer/docs/dnfo_infobrosjyre_2017_ferdig

Den…

Les mer

Informasjonsmøte i Moss - Loge Sirius 25. januar

Webredaktør, Sirius
Nr. 26 St. Johs.logen Sirius
||

Torsdag 25. januar 2018 kl. 18:30 holder St. Johanneslogen Sirius åpent informasjonsmøte i logens lokaler i Byfogd Sandbergsgate 10.

Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke inntreden i vår Orden. Vi vil informere litt om det å være frimurer, om hvem som kan bli medlem og hvorfor vi går i logen. I tillegg blir det omvisning i lokalene og en enkel servering. Det vil bli god anledning til å stille spørsmål underveis.

Sirius har i dag ca. 330 medlemmer. Vi håper dette møtet kan føre til at enda flere vil finne interesse for vårt arbeide, og kanskje deretter søke seg til vår loge. For mange…

Les mer
||

Informasjonsmøte i Trondheim mandag 22. januar

Johanneslogen Nordlyset inviterer til informasjonsmøte for brødre sammen med potensielle…

Les mer
||

Kyndelsmesse i Våler kirke søndag 4. februar kl.18.00.

Loge Sirius arrangerer i samarbeid med Våler og Svinndal menighet Kyndelsmesse i Våler…

Les mer
||

Informasjonsmøte i Bergen 4. februar kl 1800

Søndag 4. februar 2018 kl 1800 blir det informasjonsmøte i logen.

Johanneslogene Carl og…

Les mer
||

Nyttårshilsen fra Ordenens Stormester

Julen gir oss et godt budskap - også for alle som, av en eller annen grunn, føler seg…

Les mer
||

Invitasjon til felles gudstjeneste i Fagerborg kirke søndag 25. februar kl 11:00

Ordensballet er i år lørdag 24. februar. Som vanlig blir det gudstjeneste dagen etter –…

Les mer
||

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler…

Les mer

Velgjørenhetsdirektoriet

Velgjørenhetsdirektoriet har ansvaret for Ordenens velgjørenhetsvirksomhet og fører tilsyn med de underlagte enheters velgjørenhet. 

Direktoriet ledes av Ordenens Administrator. Storhospitalier er hans stedfortreder. 

På møtene i de ulike logene samles det inn penger til veldedige formål. Midlene brukes av logene til å hjelpe frimurerbrødre og deres etterlatte som har særlige behov, og til andre sosiale formål. 

25% av de midlene som samles inn i logene går til Ordenens Fellesgave. Fellesgaven tildeles et sosialt formål, vanligvis en virksomhet med landsdekkende nedslagsfelt i Norge.

Den Norske Frimurerordens fellesgave de seneste årene.

Sist redigert mandag, 23 mars 2015 21:17