TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Les mer om frimureriet

Den Norske Frimurerorden har gleden av å invitere til Ordenens Store Høytid i Stamhuset i Oslo, tirsdag 17. mars

|||

Møtet holdes i VIII-grad. Seneste fremmøte er klokken 16:45. Interessen for å delta på Høytiden er vanligvis stor og forhåndspåmelding/-betaling er derfor nødvendig. Du melder deg på ved å gå inn på Ordenens hjemmesider www.frimurer.no og logge seg inn på MinSide. Ved å velge Arrangement kommer du direkte til påmeldingen.Dersom du ikke bruker internett eller hvis du får problemer med påmeldingen, er du velkommen til å kontakte Storsekretariatet pr. epost til , så er det hjelp å få.

Antrekk som vanlig i VIII grad.Pris Kr. 600,-. Det er ikke lenger noen "kvoteordning". Du kan melde på så mange…

Les mer

Informasjonsmøte om frimureriet i Oslo lørdag 29. februar kl 13

|||

Er du interessert i å vite mer om hva frimureriet er, og hva det betyr å være en del av Den Norske Frimurerorden? Ordenen arrangerer felles informasjonsmøte for alle logene i Ordenens Stamhus i Oslo, lørdag 29. februar kl. 1300. Her kan brødrene ta med seg venner og familie.

Formålet med møtet er å gi en presentasjon av hva vår virksomhet består i, hvorfor vi går i logen, og hvordan man kan bli medlem av Den Norske Frimurerorden.

Vi vil også trekke noen historiske linjer bakover i tid, og snakke om hva det vil si i praksis å være en del av Den Norske Frimurerorden.

Møtet passer godt for deg…

Les mer

Invitasjon til Redaktørseminar i Stamhuset i Oslo 1. mars

|||

Informasjonsdirektoriet arrangerer et seminar for alle redaktører i lokale blader og lokale webredaktører 1. mars kl 1100-1700. Formålet med seminaret er å gi kunnskap om redaktørrollen, hva vi bør skrive om og hvordan vi kan øke inntektene av de lokale bladene. Et godt kvalitativt blad er med på å knytte kontakt mellom logene og brødrene, og seminaret vil kunne bidra til at redaktørene får påfyll i dette arbeidet. Det har vært etterspørsel etter et slikt seminar, og vi ønsker at dette skal bli en lærerik dag med mulighet til å knytte kontakt med andre redaktører til felles nytte.

Seminaret…

Les mer

Velkommen til dagloge i Stamhuset torsdag 30. januar kl 1200

|||

Årets første daglogemøte i Stamhuset er torsdag 30. januar kl. 12:00 i regi av loge Haakon.

Taler Eyvind Elgesem vil holde instruksjon over følgende tema:

Stifterne av Loge Haakon til de tre Lys valgte Haakon som navn på sin nye loge. Hvilke tanker kan ha ligget bak valget av dette navnet? Navnet refererer til Haakon den Gode Adalsteinsfostre. Hva var det ved ham som brødrene den gang ønsket å fremheve? Var det noe ved brødrenes samtid for 100 år siden som kan kaste lys over navnevalget?

Loge Haakon, som er den yngste av Ordenens Polarstjerneloger, fyller 100 år 27. mars i år.

Det blir sang…

Les mer
|||

Informasjonsmøte i Arendal 25. februar

Frimurerlogen i Arendal, St. Johannneslogen til de Tvende Fyrtårn arrangerer informasjonsmøte om frimureriet.

Møtet passer for alle som er interessert i hva frimureriet er, og hva det kan tilføre…

Les mer
|||

Andreasseminar i Sandefjord lørdag 25. januar

Andreaslogen Vestfold inviterer til seminar lørdag 25.januar kl. 1000 - 1400 i Logens lokaler i Peder Bogensgt.2, Sandefjord. Seminaret er åpent for alle brødre fra og med IV/V grad.

Program:

Les mer
|||

Endringer i møtekalendere for Landslogens Provins og DNSL

I forbindelse med utskillelsen av Landslogens Provins fra Den Norske Store Landsloge, er vi i ferd med å oppdatere møtekalendre for begge loger.

Disse vil være korrekt oppdatert i løpet av kort tid.

Les mer
|||

St. Johanneslogen Haakon til de tre lys fyller 100 år

I 2020 har St. Johanneslogen Haakon t.d.t.L. arbeidet i 100 år. Sammen med de andre Polarstjernelogene har Loge Haakon hatt en spennende og annerledes historie, med røtter i den tyske Storloge Zur…

Les mer
|||

Sykehusklovnene: Tusen millioner takk for Fellesgaven 2018!

Vi har mottatt dette brevet fra Sykehusklovnene: Da Sykehusklovnene fikk beskjeden om at Frimurerordenen hadde valgt Sykehusklovnene som mottaker av Fellesgaven 2018, stod jubelen i taket på…

Les mer
|||

Besøke Stamhuset i Oslo?

Ordenens Stamhus i Oslo er en praktfull bygning som tilhører alle landets frimurerbrødre og som vi er meget stolte av.

Vi ser gjerne at flest mulig av våre brødre får anledning til å bli kjent med…

Les mer

Velgjørenhetsdirektoriet

Velgjørenhetsdirektoriet har ansvaret for Ordenens velgjørenhetsvirksomhet og fører tilsyn med de underlagte enheters velgjørenhet. 

Direktoriet ledes av Ordenens Administrator. Storhospitalier er hans stedfortreder. 

På møtene i de ulike logene samles det inn penger til veldedige formål. Midlene brukes av logene til å hjelpe frimurerbrødre og deres etterlatte som har særlige behov, og til andre sosiale formål. 

25% av de midlene som samles inn i logene går til Ordenens Fellesgave. Fellesgaven tildeles et sosialt formål, vanligvis en virksomhet med landsdekkende nedslagsfelt i Norge.

Den Norske Frimurerordens fellesgave de seneste årene.

Sist redigert mandag, 23 mars 2015 21:17