Frimurerbrødre

FRIMURERIET: TIDLØST I TIDEN

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I snart 275 år har frimureriet i Norge benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. I frimurerlogene møtes menn fra ulike yrkesgrupper, landsdeler og i alle aldre. Felles for dem er et ønske om å utvikle seg som menneske, og å knytte varige vennskapsbånd.

Les mer om frimureriet

Støtte til Røde Kors' nødhjelpsarbeide i Ukraina

|||

Den 1. mars ga Den Norske Frimurerorden kr. 500.000,- til Røde Kors' nødhjelpsarbeide i Ukraina. Da oppfordret Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen brødrene til å bidra så det monner til dette formålet. Siden det har vi samlet inn ytterligere 1 million kroner. Dette vil bli overført til Røde Kors og ble meddelt dem tirsdag 5. april. Ordenen vil fortsette å samle inn midler. Den Norske Frimurerorden oppfordrer både egne medlemmer og andre til å fortsette å støtte innsamlinger til støtte for humanitær innsats i Ukraina.

Her kan du fortløpende lese om hva Røde Kors gjør i Ukraina:

Les mer
|||

Arvid Rygg tildelt Oscar til de syv Bjerges honnørtegn

Det var stor stemning og stas da både Ordførende Mester i Oscar til de syv Bjerge og Provincialmester i Bergens Provincialloge besøkte deputasjonsloge i Sunnfjord. Særlig fordi deputasjonslogen i…

Les mer
Ordenens Bannerfører. Foto: Kristoffer Sandven|||

Kristian Drage utnevnt til Ordenens Bannerfører

Kristian Drage (52) er nå installert som vår nye Ordenens Bannerfører. Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen sto for selve installasjonen under et møte i Stamhuset 1. mars 2022. Han etterfølger Tor…

Les mer
|||

Er du den nye medarbeideren i arkivet?

Arkivet utfører varierte og viktige oppgaver for Ordenen og DNFO`s provincer. Vi trenger nå nye medarbeidere som vil bli gitt opplæring i de ulike arbeidsoppgavene.

Les mer
|||

Hjalmar Olseth installert som ny Provincialmester i Bergen

Hjalmar Olseth ble tirsdag 3. mai installert som ny Provincialmester i Bergens Provincialloge.

Les mer
|||

Øyvind Hauge installert som ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge

Øyvind Hauge ble på sedvanlig, høytidelig måte installert som Oscar til de syv Bjerges nye Ordførende Mester mandag 2. mai 2022. Det var tilreisende fra fjern og nær. Ordenens Stormester med følge…

Les mer
Nils Tore Lund fikk Logens Honørtegn|Stig Wernø Holter ble tildelt Stormesterens Fortjensmedalje|||

Tildeling av hedersbevisninger i Bergen

I møtet i St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge den 2. mai ble Nils Tore Lund tildelt logens honnørtegn av avtroppende Ordførende Mester Hjalmar Olseth. Stig Wernø Holter ble tildelt…

Les mer
|||

Årlig besøk til Sunnfjord - vårens vakreste eventyr!

Etter "pandemitørke" var det endelig klart for en tur til deputasjonsloge i Sunnfjord. Motorsyklene var stelt og klargjort, mens andre fant plass i biler.

Les mer

Velgjørenhetsdirektoriet

Velgjørenhetsdirektoriet har ansvaret for Ordenens velgjørenhetsvirksomhet og fører tilsyn med de underlagte enheters velgjørenhet. 

Direktoriet ledes av Ordenens Administrator. Storhospitalier er hans stedfortreder. 

På møtene i de ulike logene samles det inn penger til veldedige formål. Midlene brukes av logene til å hjelpe frimurerbrødre og deres etterlatte som har særlige behov, og til andre sosiale formål. 

25% av de midlene som samles inn i logene går til Ordenens Fellesgave. Fellesgaven tildeles et sosialt formål, vanligvis en virksomhet med landsdekkende nedslagsfelt i Norge.

Den Norske Frimurerordens fellesgave de seneste årene.

Sist redigert mandag, 23 mars 2015 22:17