dnfo-kors-50px

Møter de neste ukene

A - Høytidsdag. B - Installasjon (OSM, OM eller Ordf.B.). D - Instruksjonsloge. F - Valg. G - Regnskap. H - Årsberetning. K - Stadfestelse av embedsmenn. M - Julemøte. N - Alm. minneloge. O - Ordenens Store Høytid. P - St. Hans loge. R - Andreasdag. S - Besøk fra... T - Besøk til... V - Visitasjon. W - Veteranloge. Ø - Galla

For resten av artiklene ovenfor, oppdaterte møtekalendre og annen aktuell informasjon, besøk Ordenens nettsider: www.frimurer.no
(spesielle møter fra møtekalendrene vises ikke i oversikten her).