Fra bibliotek til kunnskapssenter

Biblioteket er en viktig arena for læring, og en hovedressurs for all kunnskapssøking utenfor det som gis oss frimurere i arbeidsrommet. Paradokset er, tross alle tidsbesparende elektroniske hjelpemidler, har vi alle fått mindre tid. Dette har vi hensyntatt når ny struktur for Ordensbiblioteket skal etableres. Kjerneaktiviteten kan ikke lengre kun kan være å låne ut bøker. Biblioteket (les Kunnskapssenteret) skal bli en møteplass hvor visdom kan utveksles – gjennom utlån av litteratur, diskusjoner om frimureriske emner, foredrag og mye annet.

Alle skal således føle seg komfortable med, samt ha adgang til, opplæring, kunnskapsinnhenting og informasjonshåndtering gjennom fysiske og digitale bibliotek eller læringssenter. Med læringssenter menes kunnskap og læring som bygges på felles utnytting av samlinger og faglig kompetanse.

Sist redigert søndag, 26 februar 2017 22:09
Mer i denne kategorien Oversikt »

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden