×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 2
En frittstående og selvstendig Orden, på kristent grunnlag

Informasjonssider

Vi oppgraderer sikkerheten for innlogging i MinSide. Denne oppgraderingen vil medføre noen endringer for deg som bruker av MinSide. Endringen vil gjelde både brukernavnet ditt og passordet ditt.

Du kan etter omleggingen fortsatt logge på med ditt matrikkelnummer, men i tillegg vil du også kunne bruke din registrerte e-postadresse eller mobilnummer for å logge på.

Du oppretter passord på nytt ved første gangs pålogging etter endringen. Bakgrunnen for dette er at vi endrer hele måten brukernavn og passord håndteres på slik at dette blir lagret på en langt sikrere måte enn tidligere. Merk at det er krav til lengde og komplekse passord. 

Den nye løsningen benytter seg på samme måte som tidligere av e-post for å sende link til opprettelse av passord og mobilnummeret ditt for to-faktor påloggingen det er derfor viktig at du melder fra til din loge dersom det er endringer i forhold til disse opplysningene, eventuelt at du vedlikeholder disse på MinSide.

For ytteligere beskrivelse av løsningen, se Frimurerbladet nummer 4 - 2018 side 34-35. Link til bladet her.

En orden for medmenneskelighet

Mennesker med felles interesser og felles synspunkter søker ofte sammen for å dyrke det de finner viktig og verdifullt. Slik har det vært gjennom tidene og slik er det i dag. Det er dette behovet som i flere hundre år har samlet frimurerbrødre kveld etter kveld, og fortsatt gjør det i loger over det ganske land.

Frimureriet i Norden bygger på det kristne livssyn, med følgende fellesnevner: Vi har en skaper over oss og vi har vår neste ved vår side. Det frimureriske arbeid begynner med erkjennelsen av at Skaperen er større enn det skapte, og at vi alle har et forpliktende forhold til de mennesker som omgir oss.

[widgetkit id=1]

Frimureri handler om menneskets forbedring og foredling.

I over 200 år, har vi benyttet eldgamle ritualer, symboler og allegorier, som utfordrer og forandrer de som opplever dem. Budskapet til Ordenen har siden starten vært: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Medlemskap i Den Norske Frimurerorden kan gi deg påfyll på mange områder i livet. For mange er frimurerlogen et fristed der de kan finne ro til ettertanke og fokus på de store spørsmål, et pusterom i en ellers hektisk hverdag. Frimureriet er ulike ting for ulike mennesker, til ulike tider.

Invitasjon

1. juni installeres ny provincialmester i Tromsø Provincialmester.

Ordenens Stormester har i møte i Det Høye Råd den 24. november 2011 utnevnt Per Trygve Kongsnes til Provincialmester i Tromsø Provins og bestemt at han skal installeres i embedet i møte i VII. grad i

Tromsø Provincialloges Ordenshus, fredag den 1. juni 2012.

Møtet starter kl. 1800.

Tromsø Provincialloge inviterer herved brødre fra Provinsens loger samt gjester fra Den Norske Frimurerorden og øvrige Provinser til dette møtet.

Ordenens Stormester br. Ivar Anstein Skar vil foreta installasjonen og vi får samtidig besøk av en rekke sentrale brr fra Ordenens ledelse.

Det arrangeres lunch kl. 1300 og her vil det bli anledning

til å fremføre hilsener og evt gaveoverrekkelser. 

Så snart de praktiske forhold rundt registrering av påmelding og betaling av kostnader er på plass vil vi sende ut informasjon om dette, men reserver dato allerede nå.

Evt spørsmål kan rettes til Oversekretær Kjell Nordmo, tlf. 77 68 27 90,

e-postadresse: .  

Et varmt og broderlig velkommen.


Børje Kajander

Provincialmester

StamhusetDet var opplysningstid i Europa da det frimureriske grunnlaget ble lagt. Slik fikk den tiden og den ideen gi sitt merke på denne store bevegelsen, både i vårt land og i andre land. Fortsatt kan vi skimte opplysningstidens ideer og idealer i logearbeidet.

På slutten av 1700-tallet ble det kristne frimureri utviklet i Sverige, og det er dette systemet det arbeides etter i Norge i dag.

Den første frimurerloge i Norge ble stiftet 24. juni 1749.

Hva er frimureri?
Frimureri er en livslang skole med foredling av menneskets verdier som mål.

Dette innebærer:
• å delta på møter i logen hvor det praktiseres et pedagogisk system for selverkjennelse og egenutvikling.
• å oppleve hvordan mennesker gjennom århundrer har benyttet seg av symboler og ritualer.
• å delta i et fellesskap som også støtter humanitært arbeid.
• å kunne ta familie og venner med på logens åpne arrangementer.

På et kristent grunnlag
Den Norske Frimurerorden er en frittstående og selvstendig orden basert på den kristne tro. Innenfor denne rammen kreves ikke tilslutning til særskilte trosretninger eller bekjennelser. Hvert medlem går inn i Ordenen ut fra sitt eget kristne ståsted og trosoppfatning.

Åpent og lukket
Opptagelse i frimureriet er en opplevelse som aldri glemmes. Den berører i sterk grad tanker og følelser. For å få størst mulig utbytte er det viktig at man møter med åpent sinn og ikke er kjent med innholdet. Frimureriet kan ikke avsløres. Det må oppleves. Møtenes innhold er lukket, men formålet er åpent. Møtene annonseres, medlemslistene og lovene er tilgjengelig for alle.

Hvem kan bli frimurer?
I følge tradisjonen kan bare menn bli medlemmer. De må være over 24 år, erkjenne sin tilslutning til den kristne tro, ha god vandel og en ordnet økonomi. De fleste yrkesgrupper er representert.

Hvorfor frimurer?
Alle har grunnleggende behov for sosial samhørighet ved å være en del av et fellesskap der etiske verdier er sentrale. Frimureriet har i mer enn 250 år vært et møtested for dem som ønsker å arbeide for sin egen utvikling og samfunnets beste.

Dette innebærer:
• å fokusere på og lære om grunnleggende livsverdier.
• å videreutvikle seg som menneske og gi sitt liv et dypere innhold.
• å vise omtanke for andre.
• å oppleve et utviklende, sosialt fellesskap i verdige former.
• å ha mulighet til ettertanke i et inkluderende felleskap.
• å utvikle forståelse for den kristne kulturarv.

Hva med familien?
Det er viktig at familien er innforstått med medlemskapet. Riktig tolket og brukt vil det frimureriske arbeidet styrke familielivet. Familien vil komme til å unnvære medlemmet en rekke kvelder i løpet av høst og vinterhalvåret. Til gjengjeld vil familien oppleve at hans evne til refleksjon og holdning til andre vil styrkes gjennom logearbeidet.
Medlemskapet har også en viktig sosial side. Det arrangeres jevnlig samvær med ledsagere, barn og venner i en god og inkluderende atmosfære.

Ritualer og symboler.
Frimureriet er en livslang skole uten eksamen, men med et meget innholdsrikt pensum. Møtene foregår etter ritualer hvor ord og handlinger anvendes med respekt for mer enn 250 år gamle tradisjoner. Frimureriet legger stor vekt på bruk av symboler og benytter tegn, symboler og ritualer av pedagogiske årsaker. Frimureriet er så omfattende og berører så utfordrende temaer at de må modnes over tid. Den enkelte frimurer må skrittvis tilegne seg forståelse av symboler og ritualer for å anvende den i sitt eget liv.

Den Norske Frimurerorden
• er en sammenslutning av menn fra ulike samfunnslag og yrker.
• hviler på kristen grunn og arbeider for å fremme sine medlemmers personlighets-utvikling.
• er upolitisk.
• er selvstendig og uavhengig av andre lands frimurerorganisasjoner.
• har over 19 000 medlemmer fordelt på 115 loger og broderforeninger over hele landet.
• er en lukket, men ikke hemmelig orden. Lover og medlemslister er offentlig tilgjengelige og våre møter annonseres. Det eneste som bare er tilgjengelig for medlemmene er vår læremåte.
• driver en omfattende humanitær virksomhet, uten publisitet.

Les mer her om hvordan du blir medlem i Den Norske Frimurerorden