Ut i det BLÅ?
Kjære  Fiduciavenn.
Årets sommertur - ut i det Blå. Høres ikke det fristende? Mandag 27. mai 2019.
Møt frem, ved Hotell Terminus kl.0900. Vi vil være tilbake ca kl 1630.
Vi håper at mange vil delta. 
Pris er kr. 400,- pr/person og det er bindende påmelding innen 20. mai 2019
Til  Kåre: 41 12 11 27 eller Johan: 93 23 23 88 
 
Ikke motstå fristelsen!
Vi håper du/dere vil være med.
Med broderlig hilsen.
Steinar, Kåre, Johan

Etter det vellykkete seminaret, med de betydelige konsekvenser det fikk, er det naturlig at vi tar initiativ til et neste skritt i utviklingen. Et gammelt ord sier: Never change a winning team. Det er det vi tar konsekvensen av når vi med dette inviterer brødre og ledsagere til årets seminar 24. til 26. mai.

Nøkkelpersonene fra i fjor er på plass. Det vil gjøre det enklere å videreføre det arbeidet vi startet da.

Vertskap er Bergen Provincialloge, ved Provincialmester Egil Herman Sjursen og hans hustru Torill Alsaker. Møteledere og moderatorer: Odd Grann og Terje Lie Pedersen. Foredragsholdere er: Egil Herman Sjursen, Tora Samset, Ingar Samset og Terje Lie Pedersen. Utøvende og musikalsk ansvarlig: Sven Jøran Michelsen. Odd Grann leder gruppearbeidet. Ole Bennæs: logistikk / koordinator.

Frimurerisk dugnad

En av konklusjonene på fjorårets seminar var: Frimureri er et inkluderende fellesskap for verdibasert egenutvikling på kristen grunn, med etisk, moralsk, historisk og mytisk innhold. 

Ordenens Stormester har invitert oss alle til å delta i en frimurerisk dugnad for å praktisere definisjonen. Det må være riktig at vi som satte det hele i gang på forårets seminar – altså Bergens Provincialloge – også tar ansvaret for videreføringen. Utfordringen blir derfor at vi fører an i arbeidet med å realisere innholdet i denne definisjon. Hva kan loger og brødre iverksette av egenutviklede tiltak basert på de beskrevne verdier? Og hvordan kan vi som deltar på seminaret samordne resultatene til nyttig dugnad - oppskrifter for hele landet?

Kong Harald sa i sin nyttårstale: Hver enkelt av oss har mulighet – hver dag – til å påvirke både vår egen og andres følelse av verdi og livsglede. Den Norske Frimurerordens loger og brødre har en unik mulighet til å gå foran og realisere dette i vårt eget nærmiljø – fordi det Kongen sier er å gjøre godt. Hvordan dette kan arte seg i praksis er et annet tema vi vil ta opp på årets Rosendal-seminar.

Et tredje mulig tema er hvordan vi skal få til mer samstemte budskap i hele Ordenen. I ethvert orkester blir det mer harmoni når alle instrumenter spiller notene samstemte. Vi ser frem til at du vil være med på seminaret, svært gjerne med din ledsager, så sant du har en som vil være med. Send påmelding via epost til Torvald Sande . Spørsmål? Ta kontakt med Terje Lie Pedersen på tlf 959 44 018 / post .

Vi ses i Rosendal i slutten av mai – den skjønneste tiden av året!

Program, påmelding, og nyttig å vite

Programmet er lagt opp slik at deltagerne vil få personlig utbytte av sin deltagelse, samtidig som logene kan hente ny inspirasjon til økt interesse for frimureriet i eget område. Det vil bli opplevelser og deltagelse i kulturtiltak og fellesskap fra første stund. Seminaret starter fredag 24. mai «tidlig kveld» med minikonsert og foredrag i gamle Kvinnherad Kyrkje i Rosendal. Provincialmester Egil Herman Sjursen åpner seminaret med foredrag om Et inkluderende fellesskap for verdibasert egenutvikling. Aftenen avsluttes med felleskap rundt et enkelt måltid og bli-kjent-samvær.

Lørdag 25. mai: En av fjorårets meget aktive ledsagere,Tora Samset vil gå fra sal til scene og starte lørdagen med sine tanker om Verdibasert egenutvikling på kristen grunn. Tora er tidligere velkjent Strindaprost. Hun har tidligere skrevet om det å være gift med en frimurer. Han heter Ingar Samset og er Ordenens Høyeste Prelat og følger, som seg hør og bør, etter sin hustru for å foredra om: Verdibasert egenutvikling med historisk og mytisk innhold… Hører det hjemme i vår tid? Etter å ha trukket litt frisk Hardangerluft blir det lunch på et av Baroniets spisesteder. Etter å ha gledet kroppen med mat og drikke, vil også ånden få sitt ved at redaktør, påfinner, mm. Terje Lie Pedersen vil tenke høyt om: Vi vil begeistres over noe vi tror på – og spre glede om det! Når dette har sunket litt inn, vil Odd Grann introdusere gruppearbeidet – som alle deltar i på lik linje. Oppgavene vil bli redigert med basis i foredragene. Målet er å anvise retning for dugnadsarbeidet i oss selv og i logene når vi kommer hjem. Med andre ord er ønsket at deltagerne skal frembringe et realiserbart grunnlag for dugnadsarbeidet.Det hele redigeres for plenumsdialog og konklusjoner før hjemreise søndag formiddag. Gjennom hele helgen vil broder Sven Jøran Michelsen inspirere oss med sitt musikalske artisteri og sin samværsglede, i pakt med hele seminarets motto.

Seminaravgiften på kr. 2 100,- per person inkluderer servering av lett mat og drikke fredag kveld, kaffe, te, frukt under seminaret, lunsj og middag lørdag, kaffe og te på søndagen. Hotell/overnatting er ikke inkludertog må bestilles direkte. Vi har reserverthotellrom for 100 personer.

Alle deltagerne må selv bestilleovernatting og betale direkte til hotellet. Overnattinger inkl frokost:

Baroniet, , tlf 53 48 29 99 – Enkeltrom kr 700,– pr døgn. Dobbeltrom kr 980,– pr døgn. Felles bad. Baroniet er enda ikke åpnet. Ved bestilling bruk e-post eller legg igjen beskjed på telefonsvarer.

Rosendal Turisthotell, Skålagato 17. 5486 Rosendal, tlf 53 47 36 66. e-post:  Enkeltrom uten bad kr 850,– pr døgn. Dobbeltrom uten bad kr 1100,– pr døgn (Felles bad har høy standard)

Rosendal Fjordhotell, Rosendalsvegen 46 5470 Rosendal, tlf 53 48 80 00. Enkeltrom kr 1750,– pr døgn. Dobbeltrom kr 2100,– pr døgn

NB – prisene er veiledende. Sjekk pris ved bestilling av rom.

Skal du reise alene – vurder om du kan/vil dele rom med en annen broder.

Har du spørsmål eller annet ta kontakt med Terje Lie Pedersen på telefon 959 44 018

Velkommen til vakre Rosendal – for et vakkert frimureri! Justert program med tidsangivelse vil bli sendt alle påmeldte i god tid før seminardagene. Seminaravgift:kr 2100,- pr person - betales til kontonummer: 3201 33 54935 NB - HUSK Å OPPGI NAVN

Grytevaktene nærmer seg slutten for i år. Frimurere i Bergen har støttet Frelsesarméen også i år ved å holde vakt ved julegrytene. Over 120 vakter har vært en udelt fornøyelse å få lov å gjennomføre og støtte dette uegennyttige arbeidet. Ja, det har vært en suksess! Ikke fordi det er vi frimurere som har bidradd, men fordi mennesker, gamle og unge, har gitt av sin overflod!

Takk til alle som har bidradd. Dette er frimureri i praksis, enten en er medlem av frimurerlogen eller ikke!

Adventstiden nærmer seg, og vi vet at mange gruer seg til denne tiden før Jul. Gaver – ofte dyre - skal kjøpes, i tillegg til husholdningsutgifter som erfaringsmessig er langt høyere enn vanlig. Vi vet at mange folk kan få problemer med økonomien, selv de som vanligvis ikke har det. 

”Foreningen til Barns Beste” ble stiftet i 1879 som ”Foreningen til Fattige Børns Bekledning”. Foreningens formål er å hjelpe nødstilte barn, utdelinger fra foreningen gis til

  • barn som har behov for økonomisk hjelp
  • institusjoner som arbeider for barn, unntatt driftsmidler, lønn eller administrasjon
  • syke/behandlingstrengende barn til behandling eller bistand som ikke på annen måte er mulig, herunder rekreasjons- og eller rehabiliteringsopphold

Tildeling av midler skjer etter søknad, som skal være begrunnet. Der er ingen frister for å søke, og tildeling skjer gjennom hele året. Søknadene må inneholde følgende:

  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til den som søker
  • Kort beskrivelse av forholdet søknaden gjelder. Beskriv så nøyaktig som mulig
  • Angi hvorvidt det er søkt om støtte fra annet hold (NAV, Sosialkontor etc.)
  • Kontonummer som eventuell støtte skal overføres til

Henvendelser og/eller søknader sendes så snart som mulig til styrets leder: 

  • Tor Aase Johannessen
  • e-mail  

Mobil 90614722, privat 55 24 11 20

Det blir sommertur med Fiducia mandag 28. mai, "ut i det blå"!

Fremmøte ved Hotell Terminus kl 0900. Det blir litt å oppleve, se, spise og litt å drikke. Vi satser på å være tilbake kl 1600.

Pris: kr 400,- pr person.

Bindende påmelding til Kåre: 41 12 11 27, eller Johan: 93 23 23 88

Vel møtt!

Etter broder Hans Petter Tilliers bortgang er Pål Fie Mathiesen utnevnt til opplæringsansvarlig i Bergen Provins. Eivind Brækklund fortsetter som tidligere med et viktig ansvar for region sør.  De vil sammen bidra til et høyt aktivitetsnivå i det videre opplæringsarbeid. 

Møte tirsdag 25. oktober 2016 kl 19.00 i logens bibliotek. Fra Provinciallogens Clerici har vi gleden av å ha med oss som innleder broder Jarle Veland. Møtet er for VIII og høyere. Temaet er:

"Tempelridderne - hvem var de?"

Denne utfordrnde og spennende tittel skulle gi oss rikelig anledning til å lytte, spørre og drøfte aftenens innlegg. Møtet avsluttes kl 20.30. Antrekket er uformelt.

Vær hjertelig velkommen!

Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997. Der kom han tidlig inn i embedsverket og hadde sitt siste embede der som fast ABB. I Provinciallogen var Sjursen Overkansler, før han for to år siden gikk inn i embedet som Deputert Provincialmester.