Det blir sommertur med Fiducia mandag 28. mai, "ut i det blå"!

Fremmøte ved Hotell Terminus kl 0900. Det blir litt å oppleve, se, spise og litt å drikke. Vi satser på å være tilbake kl 1600.

Pris: kr 400,- pr person.

Bindende påmelding til Kåre: 41 12 11 27, eller Johan: 93 23 23 88

Vel møtt!

Vel blåst!

Påvirket av nesten alle fire årstider, regn, sol, sludd, storm har vi med ihukommelse av våre dyder og især barmhjertigheten, gjennomført 144 grytevakter. 

La julefreden senke seg.

God jul til dere alle!

Etter broder Hans Petter Tilliers bortgang er Pål Fie Mathiesen utnevnt til opplæringsansvarlig i Bergen Provins. Eivind Brækklund fortsetter som tidligere med et viktig ansvar for region sør.  De vil sammen bidra til et høyt aktivitetsnivå i det videre opplæringsarbeid. 

Møte tirsdag 25. oktober 2016 kl 19.00 i logens bibliotek. Fra Provinciallogens Clerici har vi gleden av å ha med oss som innleder broder Jarle Veland. Møtet er for VIII og høyere. Temaet er:

"Tempelridderne - hvem var de?"

Denne utfordrnde og spennende tittel skulle gi oss rikelig anledning til å lytte, spørre og drøfte aftenens innlegg. Møtet avsluttes kl 20.30. Antrekket er uformelt.

Vær hjertelig velkommen!

BIBLIOTEKVIKARER

Logebiblioteket har et kritisk behov for nye bibliotekvikarer. Som du sikkert kjenner til, skal biblioteket være åpent fra kl. 17:00 til kl. 18:15 mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.
 
Nye vikarer vil få opplæring i hvordan utlån og retur foregår. Avhengig av din grad, vil du også få en kort orientering om hvor de respektive hefter/bøker er plassert, og disses innhold i grove trekk.
Vi har nettopp fått installert nytt datasystem for utlån og retur, så vi slipper den gamle "bokføringen". 
Hvis du er interresert i å hjelpe oss – noe som vil ble satt stor pris på – vennligst ta kontakt med undertegnede snarest.
 
Med broderlig hilsen
 
Rolf Ernstsen – fortrinnsvis på e-post:  – eventuelt telefon 55 91 21 78 eller mobil 97 01 71 50.

Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997. Der kom han tidlig inn i embedsverket og hadde sitt siste embede der som fast ABB. I Provinciallogen var Sjursen Overkansler, før han for to år siden gikk inn i embedet som Deputert Provincialmester.