Grytevakter for Frelsesarméen 2017 

Også i år har Frelsesarmeen spurt om vi vil stå grytevakt i desember før jul. Fra 1. desember og frem til jul har Frelsesarméen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for nødlidende.

Oppdatert vaktliste nederst i dette innlegget.

Undertegnede, Olav Kvinge, har også i år tatt på seg oppgaven å organisere dette slik som i fjor. 

Det er aktuelt å stå grytevakt ved Galleriet og ved Kløverhuset/Festplassen (fra og med 7. des er det ikke vakter ved Kløverhuset men på Festplassen). Selve jobben består i å passe på gryten, uttrykke en takk til den som gir og ønske god jul.

Etter broder Hans Petter Tilliers bortgang er Pål Fie Mathiesen utnevnt til opplæringsansvarlig i Bergen Provins. Eivind Brækklund fortsetter som tidligere med et viktig ansvar for region sør.  De vil sammen bidra til et høyt aktivitetsnivå i det videre opplæringsarbeid. 

Møte tirsdag 25. oktober 2016 kl 19.00 i logens bibliotek. Fra Provinciallogens Clerici har vi gleden av å ha med oss som innleder broder Jarle Veland. Møtet er for VIII og høyere. Temaet er:

"Tempelridderne - hvem var de?"

Denne utfordrnde og spennende tittel skulle gi oss rikelig anledning til å lytte, spørre og drøfte aftenens innlegg. Møtet avsluttes kl 20.30. Antrekket er uformelt.

Vær hjertelig velkommen!

BIBLIOTEKVIKARER

Logebiblioteket har et kritisk behov for nye bibliotekvikarer. Som du sikkert kjenner til, skal biblioteket være åpent fra kl. 17:00 til kl. 18:15 mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.
 
Nye vikarer vil få opplæring i hvordan utlån og retur foregår. Avhengig av din grad, vil du også få en kort orientering om hvor de respektive hefter/bøker er plassert, og disses innhold i grove trekk.
Vi har nettopp fått installert nytt datasystem for utlån og retur, så vi slipper den gamle "bokføringen". 
Hvis du er interresert i å hjelpe oss – noe som vil ble satt stor pris på – vennligst ta kontakt med undertegnede snarest.
 
Med broderlig hilsen
 
Rolf Ernstsen – fortrinnsvis på e-post:  – eventuelt telefon 55 91 21 78 eller mobil 97 01 71 50.

Her følger oversikt over Provincialmestere i Bergens Provincialloge. Nåværende Provincialmester er Egil Herman Sjursen. Sjursen overtok embedet etter Jon Randulf Vestrheim, som ble innsatt i embedet i 2002. Sjursen ble opptatt i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge i 1997. Der kom han tidlig inn i embedsverket og hadde sitt siste embede der som fast ABB. I Provinciallogen var Sjursen Overkansler, før han for to år siden gikk inn i embedet som Deputert Provincialmester.