Grytevakter for Frelsesarméen i Bergen

||| ||| Foto: |||

Også i år har Frelsesarméen spurt om vi kan stå grytevakt i desember før jul. I desember og frem til jul har Frelsesarméen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for nødlidende.

Undertegnede, Olav Kvinge, organiserer dette også i år.

Vi passer på grytene ute på Torgalmenningen ved Galleriet 1. til 23. desember. I tillegg noen vakter ved Bystasjonen. 

Selve jobben består i å passe på gryten, uttrykke en takk til den som gir og ønske god jul.

Måten vi gjør dette på, burde være velkjent nå. Tidene vil være som i fjor, mellom kl 16 og 20, en times-vakter, men selvsagt med anledning til å ta doble vakter.
Som i tidligere år blir det refleksvester, julehefter og et laminert ark ved hver gryte med beskjeder til vaktene.
Ønsker at dere er mest mulig fleksible og melder i fra dersom det er tider dere absolutt IKKE kan.
Dersom dere har spesielle ønsker om dag, tider osv, er det fint om dere sender noen ord om det. Jeg fører ellers opp der det er ledig!
Vi prioriterer å fylle vaktene ved Torvalmenningen/Galleriet først!
Interesserte kan melde seg til Olav Kvinge ved å benytte denne e-post-adressen:

Sist redigert mandag, 08 november 2021 13:23