NY DATO: Møte med foredrag, VII grad og høyere

| | Foto: |

Fra provincialsekretær meddeles følgende:

Mine brødre !

Det  er fortsatt ikke tillat med virksomhet i rituelle rom, men det er nu åpnet for å kunne arrangere Kollegiemøter, Frimureriske foredrag i ikke rituelle rom, Studiegrupper, og arrangementer utenfor logebygget.

Ved alle arrangementer skal krav til avstand, hygiene samt forbud mot sang overholdes.

For alle disse tilfeller gjelder at det for grensen på 200 deltakere kreves ansvarlig arrangør (logen/OM) som besørger registrering av deltakerne og overvåking av at smittevernreglene overholdes.

Dette krever at det leggs til rette for påmelding for deltakelse.
Bergens Provincialloge vil benytte endringen i møtebestemmelsene til å invitere brødre fra VII grad og høyere til et møte med foredrag, på logens Høytidsdag tirsdag 15. september kl. 1830 29. september kl 1830 i Ordenshusets spisesal.
Foredragsholder er Ordførende Mester i St.Johs.logen Carl t.d.n Løve Rune Stavenes.

Møte vil i sin helhet bli gjennomført i spisesalen. Bar og salonger vil ikke være tilgjengelig. Største antall deltakere på møte er satt til 80 brødre.

Billetter for taffel og drikke vil kunne kjøpes ved ankomst i foaje hvor deltakerne også vil bli registrert. Drikke vil bli servert ved taffelet.

Brødre som ønsker å delta på møte bes sende sin påmelding senest fredag 11.09 til 

Antrekk på møte er vanlig logeantrekk (mørk dress) uten prydelser

Sist redigert onsdag, 09 september 2020 21:53