Godt nytt år fra Ordførende Mester

Godt nytt år fra Ordførende Mester
   
||| ||| |||

Takk og snart nytt år 

Kjære brødre 

Idet 2020 renner ut, så vil jeg oppsummere dette året med ordet med takk. Takk til alle dere som har bidratt for å gjøre et tungt år lettere. Bidrag gjennom alt fra godt smittevern til omsorg for hverandre og de rundt oss. 

Når 2021 møter oss, så vil jeg ønske året velkommen med ordet håp. Tre bokstaver som skal stå i all evighet. Håp om å treffes, håp om nye arbeidsdager, og håp om en god seilas, også for de som ikke alltid får vind i sine seil. 

2021 blir nok et år der vår veier krysses igjen, Ikke bare i form av omtanker, men som gode treff under stjernehimmelen. Vi kjenner alle livets sårbarhet. Det veksler mellom lys og mørke, mellom glede og sorg, fortvilelse og håp. I denne helheten er det vi frimurere treffes og utfører vårt arbeide. 

Jeg gleder meg 

Med broderlig hilsen 

Hjalmar

Sist redigert torsdag, 31 desember 2020 15:12

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden