Omsorg for syke brødre

Vet du om en broder som er syk, befinner seg på sykehus eller trenger ekstraomsorg?

Det er viktig at Logen får kjennskap til dette. Broderstøtten i Oscar til de syv Bjerge kan på flere måter være behjelpelig og arrangere besøk med blant annet en blomsterhilsen fra brødrene. Noen er også kanskje alene og trenger noen å snakke med.

Interesserte finner for øvrig god informasjon på http://www.frimurer.no/omsorg

Kontakt Bjørn Erdal: Telefon 90600440 og/eller e-post  

Sekretariatet kan også kontaktes, tlf 95905421 /  

Sist redigert onsdag, 22 april 2015 15:16