Øyvind Hauge installert som ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge

Øyvind Hauge installert som ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge
   
||| ||| |||

Øyvind Hauge ble på sedvanlig, høytidelig måte installert som Oscar til de syv Bjerges nye Ordførende Mester mandag 2. mai 2022. Det var tilreisende fra fjern og nær. Ordenens Stormester med følge var også til stede. Broder Øyvind avløser Hjalmar Olseth som blir ny Provincialmester i Bergens Provincialloge. Vi gratulerer!

Sist redigert søndag, 19 juni 2022 11:17

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden