Høytidsdag i Loge Sirius med installasjon av ny Ordførende Mester

Avtroppende OM Leif Gjerstad gratulerer ny OM Oddvar Tjernshaugen
Avtroppende OM Leif Gjerstad gratulerer ny OM Oddvar Tjernshaugen  
Avtroppende OM Leif Gjerstad gratulerer ny OM Oddvar Tjernshaugen||| Avtroppende OM Leif Gjerstad gratulerer ny OM Oddvar Tjernshaugen||| |||

Som ventet ble det fullsatt under Loge Sirius 68. høytidsdag, noe som ikke minst skyldtes at vi hadde storartet besøk av så vel Ordenens Stormester Tore Evensen som Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen med følge.

Dagens høydepunkt var installasjon av vår nye Ordførende Mester Oddvar Tjernshaugen. Samtidig tok vi avskjed med vår kjære Ordførende Mester Leif Gjerstad. Hele 162 forventningsfulle brødre møtte frem denne varme og særdeles vellykkede aften. Av disse var det også en rekke innbudte gjester fra så vel Ordenen og Landslogen, og andre loger vi gjennom mange år har hatt et godt samarbeid med.

Etter at alle hadde funnet sine plasser ble OSM og SMP med følge ført inn i Logesalen. SMP var aftenens Installasjonsforretter og stod for den offisielle delen installasjonen. Han takket først av Leif for 6 gode år for Loge Sirius. Deretter fulgte installasjonen av vår 11. Ordførende Mester, med overlevering av logens første hammer.

Vår nye OM Oddvar Tjernshaugen takket for tilliten og Deputerte Mester Jan Flesjø tok ordet og ønsket ham på vegne av samtlige brødre lykke til med hans store oppgave. Avtroppende OM Leif holdt aftenens tale, en tale om tro og handling som ble både personlig og engasjerende. Temaet hadde han lånt fra tidligere biskop Kristian Schjelderups bok «Veien jeg måtte gå», en bok han stadig vender tilbake til. Han oppsummerte det hele i en svensk evangelisk sang: «Det enda som bär, när allting annat vacklar, det er Guds nåd och Guds barmhärtighet».

Talen ble avsluttet med en flott versjon av «Amazing Grace», spilt av Geir Johnsen og Trond Martinsen på trompet, Jostein Grolid på orgel og Lars Jegleim på piano. Også Svein Carlsen og Moss Frimurer Sangforening var med og kastet glans over møtet.

Ved taffelet var det en rekke taler og gaveoverrekkelser. Både tidligere OM og nyinstallert OM ble hedret av Ordenen. Som takk og et synlig bevis på brødrenes oppriktige takknemlighet, fikk Leif en toarmet lysestake. I sin tale ved bordet takket vår nye OM Oddvar på ny for tilliten og lovet å styre hammeren med klokskap slik at brødrene fortsatt får lyst å gå i logen.

Ved avslutningen tok OSM Tore Evensen ordet. Han spurte - Hva er sannhet, er det noe alternativ til sannheten? For vår Stormester var alternativet Vår Trefold Store Byggmester og ikke noe annet. Dette hadde stått fast i mer enn 2000 år og gjør det fortsatt. - Jeg er glad i dere! avsluttet han med ettertrykk!

Ordførende Mester i St Magnus Jan Møller Jakobsen takket for maten. Apropos maten, så var det et fantastisk godt tre retters måltid. Først med en forrett av asparges innrullet i herlig godt modnet skinke. Så fulgte lammestek med tilbehør før det hele ble avrundet med deilig iskake. Alt ledsaget av passende og gode viner.

Marialogens blide damer rammet det hele vakkert inn med sin fine servering. Som takk fikk de hver sin flaske med noe godt i samt solide klemmer av både OSM og SMP. Alt i alt en minnerik Høytidsdag som vil gå inn i historien som en stor aften.

Sist redigert mandag, 04 juni 2018 12:56

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden