Sirius i Moss med egen brosjyre

Sirius i Moss med egen brosjyre
   
||| ||| |||

Ordenen har nå fått to fine brosjyrer, hhv. "Frimureri - egenutvikling og broderskap" og "På kristen grunn".  Disse gir et godt grunnlag for å orientere generelt om hva frimureri er og hvilket grunnlag vi har.

For den enkelte loge, er det mange ganger behov for en brosjyre som orienterer om virksomheten til den logen spesielt. I St. Johanneslogen Sirius har derfor Informasjonsutvalget utarbeidet en egen liten brosjyre på 6 sider "Frimureri - undring under stjernehimmelen!". Brosjyren har 5 fine fotografier fra lokaler og aktiviteter.

Brosjyren til Sirius beskriver denne logens historie, lokalene i Moss, Valdisholm St. Johannes Broderforening som ligger under Sirius, studievirksomheten, brodertjenesten, FIDUCIA og de spesielle årlige arrangementene som Juletrefest, Kyndelsmesse, Søndagskveld i logen, Kirkedag og Adventskonsert. Moss Frimurer Sangforening har fått en egen omtale. Brosjyren inneholder også all aktuell kontaktinformasjon.

Brosjyren brukes ved de åpne informasjonsmøter som Sirius arrangerer og kan benyttes av brødre som vil orientere sine venner og bekjente om logen i Moss. Interesserte kan henvende seg til logen for å få denne og annet informasjonsmateriell samt avtale en samtale.

Kontaktinformasjon: E-post:   Telefon: 69257172. Adresse: Byfogd Sandbergsgate 10, 1532 MOSS.

Sist redigert fredag, 13 april 2018 10:10

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden