St. Johanneslogen Kolbein t.d. opgaaende Sol Nr. 123

Møtekalender for 2019

Møtested: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, Oslo 2019 I grad II grad III grad
Januar DK - 16  - 30 S 23 
Februar 13  - 27 
Mars W - 13 DGH 27 
April - 24  10 
September - 18  - 25  11 
Oktober - 16 S 30 
November - 13  - 27  20 
Desember 11  - 18 M

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00.

Spesielle møter

 • 16.01.19, kl. 18:30: Blålys loge
 • 13.02.19, kl. 18:30: Far/Sønn loge
 • 06.03.19, kl. 18:30: Veteranloge
 • 20.03.19, kl. 18:30: Vi besøker Gustav i Drammen
 • 03.04.19, kl. 18:30: Besøk fra Sirius
 • 16.10.19, kl. 18:30: Besøk fra Gustav
 • 23.10.19, kl. 18:30: Vi besøker Søilene
 • 04.11.19, kl. 18:30: Minneloge
 • 13.11.19, kl. 18:00: Høytidsdag galla
 • 18.12.19, kl. 18:00: Julemøte vanlig antrekk.
 • 31.12.19, kl. 12:00: Informasjon om Blålyslogen 2020: "Hunting the light" gjennomføres i Stamhuset onsdag 15. januar 2020 fra kl 12:00 - 16:30. Avsluttes med Broderlunsj i Søilesalen for alle deltagere, både brødre og ledsagere. Alle ledsagere vil bli invi

Kontaktinformasjon

Postadresse: Boks 506 Sentrum, 0158 OSLO Telefon: 22479507 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 91571292
Ordførende Mester 98256182
Sekretær 98238560

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.