×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 200

Ny Stewardsloge innvies i Mosjøen 22. september

Ny Stewardsloge innvies i Mosjøen 22. september
   
|| || ||

En av de største begivenheter innen Trondhjems Provicialloge vil skje 22. september da det blir innviet en ny Stewardsloge av Annen Orden i Mosjøen. Dette er ikke en dagligdags hendelse og vi måtte selvfølgelig ta en prat med påtroppende Ordførende Mester, Thorstein Andreas Karstensen om det arbeidet som ligger bak en slik begivenhet.

Brødrene i Mosjøen kjøpte i 2001 bygningen Stiftsgården av Mosjøen Kommune. Dette bygget ble oppført i 1923 som representasjonsbolig for kommunen og ble senere brukt som skole før den de siste årene ble brukt som sosialbolig og den var i svært dårlig forfatning da loge St. Michael overtok den. Bygningen var i mellomtiden blitt vernet og man fikk ikke forandre noe på fasadene, også på den ubebygde delen av tomten var det ilagt restriksjoner.

karstensen 200pxHelgeland Kapitel Broderforening ble stiftet i 2000 og det var hele tiden et betydelig arbeide med omrigging av Johannessalen mellom møtene i Johanneslogen og broderforeningen, noe som førte til en betydelig slitasje både på lokalene og brødrene. Med velvillighet kunne imidlertid myndighetene tillate at man fikk bygge opp igjen en forstørret kopi av et anneks som tidligere hadde stått på tomten. Denne bygningen kunne ikke bygningsmessig kobles sammen med hovedbygget og for å skaffe forbindelse mellom kunne man grave ut og bygge en 18 meter lang underjordisk tunnel.

Et viktig moment for å sette i gang et så ambisiøst prosjekt var at man så fremover og hadde et håp om å kunne få en Stewardsloge av Annen Orden i Mosjøen. Avstanden til Trondheim, 40-50 mil hver vei gjorde at det ikke ble hyppige besøk i VII grad, det ble for tungvint og påførte brødrene både reiseutgifter, hotellopphold og tapt abeidsfortjeneste. Det var bare en hake ved prosjektet, økonomi til å realisere det hadde man ikke enda. I 2013 lå forholdene til rette, man hadde spart sammen så mye at man kunne konstantere at det var mulig å sette i gang. Byggearbeidene ble godkjent både av kommunen og Vefsn Museum og gravearbeidene kunne ta til i mai 2013. Brødrene var fulle av entusiasme og hver og en bidro etter beste evne.

19. september 2014 var en stor dag da Ordenens Stormester kunne innvie det nye bygget. I midten av januar 2015 ble det så i samråd med de øvrige logene på Helgeland fattet beslutning  om å sende et andragende til Ordenen om å opprette en Stewardsloge av Annen Orden og i slutten av mai samme år kom beskjeden om at Det Høye Råd hadde bifalt andragendet og det ble deretter også et Ja fra Ordenens Stormester. Etter at den endelige bekreftelsen kom har tiden nå gått med til innredningsarbeide. Her har man hatt uvurderlig hjelp fra tidligere Heraldicus Magnus i Ordenen, br. Bjarne Stabell som forøvrig har vært arkitekt helt siden brødrene i Mosjøen overtok bygget i 2001.

22. september, etter å ha investert over 5 millioner kroner og lagt ned anslagsvis 15.000 dugnadstimer kan brødrene i Mosjøen sette kronen på verket med innvielse av Stewardslogen, og innstallasjon av br. Thorstein Andreas Karstensen som dens første Ordførende Mester.

Sist redigert torsdag, 24 november 2016 08:50

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden