To Honnørtegn tildelt i Trondhjems Provincialloge

To Honnørtegn tildelt i Trondhjems Provincialloge
   
||| ||| |||

Ved julemøtet i Trondhjems Provincialloge 1. desember ble det tildelt Honnørtegn til to brødre.

Dette var til Provinciallogens Taler Ståle Arne Vansvik, og Overkantor Øystein Løvli. Begge har tjent Provinciallogen og brødrene i en årrekke i sine respektive embeter. Honnørtegnet er derfor tildelt for den store innsatsen disse to brødrene har lagt ned, langt utenfor det som kan forventes av embedsmenn i noen loge. Det var en stolt Provincialmester Rune R. Haglund som stod for tildelingen. 

Vi gratulerer!

Sist redigert tirsdag, 21 desember 2021 21:57

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden