To Honnørtegn tildelt i Trondhjems Provincialloge

||| ||| Foto: |||

Ved julemøtet i Trondhjems Provincialloge 1. desember ble det tildelt Honnørtegn til to brødre.

Dette var til Provinciallogens Taler Ståle Arne Vansvik, og Overkantor Øystein Løvli. Begge har tjent Provinciallogen og brødrene i en årrekke i sine respektive embeter. Honnørtegnet er derfor tildelt for den store innsatsen disse to brødrene har lagt ned, langt utenfor det som kan forventes av embedsmenn i noen loge. Det var en stolt Provincialmester Rune R. Haglund som stod for tildelingen. 

Vi gratulerer!

Sist redigert tirsdag, 21 desember 2021 21:57