Trondhjems Provincialloge Nr. 701

Møtekalender for 2022

Møtested: Kongensgt. 3, Trondheim 2022 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 26 A 12 
Februar E+S 23 
Mars 23 
April - 27 
Mai - - -
August 24 
September 21 
Oktober D 19 
November 30 M 16 

Møtestart kl 19.00.
Unntakene er Høytidsmøter, St. Hansloge og møter i IX grad som begynner kl. 18.00.
Antrekk: Galla

Spesielle møter

  • 06.11.22, kl. 19:00: Minneloge

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 73807970 E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.