Torsdag 20. og fredag 21. april samles alle Ordførende Mestre i Tromsø Provincialloge i Bodø til det første av de to ledermøtene som årlig holdes i Provinsen.  Møtet vil blant annet diskutere situasjonen rundt om i logene i Provincen, samt hvordan formidle kristen «grunnkunnskap» i arbeidsgradene.

Bodø Kapittel Broderforening feirer 25 års jubileum den 20. april og alle deltakere i OM-møtet vil delta i Høytidsmøte i IX grad om kvelden.

1. Aktiv torsdag 16. mars i Tromsø Provincialloge - Møte i Bodø

Provincialmester Per Trygve Kongsnes var i Bodø og ledet møtet i X grad hvor 9 brødre ble forfremmet. Møtet var godt besøkt og ca. 70 brødre deltok. Møtet var det første av to i X grad med recepsjon som Provinciallogen holder i Bodø i år. Det andre holdes 19. oktober. I tillegg holder også Provinciallogen to IX grads møter med recepsjon den 9. mai og den 31. august.

 2. Aktiv torsdag 16. mars i tromsø Provincialloge – Møte i Alta

Vår Deputerte Provincialmester Børje Kajander deltok samme kveld sammen med OSM Tore Evensen på et møte i IV/V grad i Alta. I tillegg deltok også Ordførende Mester i Skansen Thor-Roar Olsen, Dep Mester i samme loge Svein Odin Hanssen og Ordførende Mester i Polarlys. Dette var det første ordinære møte etter innvielsen av de nye lokalene til St. Andreas Logen Skansens Deputasjonsloge for Finnmark.

At været er svært uforutsigbart i Finnmark på vinterstid er sant! To brødre fra Hammerfest skulle i dette møtet få sin forpasning til IV/V, men stengte veier over Sennalandet gjorde at verken disse to eller øvrige brødre som skulle i møtet, kom seg fram. Forøvrig var det andre gang de samme to ble stoppet av været i sitt forsøk på nå Andreas-møtet i Alta, og dermed få sin forpasning!

Som vanlig for finnmarkinger, ble dette ”bare registrert” – slik er det med været i Finnmark. ”Kanskje må vi legger slike møter til sein vår eller tidlig høst, dersom brødre fra Hammerfest skal være sikre på å komme frem” – var den lakoniske konklusjon fra stedets Dep. Mester.

Til tross for dårlig vær over Sennalandet, manglende brødre og recipiender fra Hammerfest, så ble det er godt møte og et trivelig taffel hvor det ble servert treretters middag med ovnsbakt torsk som hovedrett.

3. Aktiv torsdag 16. mars i Tromsø Provincialloge – Instruksjons-møte i Tromsø

I Tromsø ble det i Ordenshuset avholdt en instruksjonsloge i VII grad under ledelse av Overkansler Bjarne Eilertsen, som også holdt instruksjonen for 26 interesserte brødre.

Nytt instruksjonsmøte i Provinciallogen avholdes torsdag 6. april, denne gang i X grad. Instruksjonen gjennomføres av Overkansler Bjarne Eilertsen.

4. Nyvalg i St. Andreaslogen Skansen

På møtet i St. Andreas Logen Skansen i IV/V grad tirsdag 14. mars ble det holdt valg. OM Thor Roar Olsen ledet møtet, hvor Deputert Mester Thorkild Thorkildsen ble valgt til ny Ordførende Mester. Delegert Mester Arne Skog ble vagt til ny Deputert Mester, og Kåre Hansen ble valgt til ny Delegert Mester.

Innsettelse av den nye Ordførende Mester foretas av vår Provincialmester Per Trygve Kongsnes i IV/V grad tirsdag den 2. mai.

5. Frimurerfest

St Johanneslogen Stella Polaris gjennomførte lørdag 11. mars sin første Frimurerfest. Her deltok frimurere med partnere samt enker av frimurere. Selskapet var svært vellykket med nærmere 60 gjester, som kunne nyte aperitiff, lettsaltet lammelår med tilbehør og påfølgende dessert – alt ledsaget av god drikke.

I Pinsen samlet frimurerbrødre fra Tromsø Provincialloge seg, fire fra Bodø og to fra Tromsø, i Umeå for å underbygge det gode frimureriske samhold mellom logene i Nord-Norge og Nord-Sverige. Anledningen var installasjonen av br. Anders Fahlström som ny Provincialmester i Övre Norrlands Provincialloge.

Onsdag 6.mai og den påfølgende torsdag var Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins samlet til OM-møte i Tromsø.

Blant temaene som sto på dagsordenen var bl.a. Ordenens Lederhåndbok og HMS-håndboka.

OM-møtet ble avsluttet på torsdag med deltagelse i Provinciallogens Høytidsmøte.

Ordenens Stormester deltok i høytidsmøtet hvor han tildelte br. Arvid Øvergård Stormesterens Fortjenstmedalje.

I Høytidsmøtet for Tromsø Provincialloge torsdag 7.mai, ble tidligere OCM, Arvid Øvergård, tildelt Stormesterens Fortjestmedalje.

Både Stormesteren Tore Evensen og Prov Mester Per-Trygve Kongsnes takket br Arvid for hans store innsats på det rituelle området.

Særlig ble hans deltagelse i utarbeidelse av CM-instruksen for Kapitelet fremhevet, samt hans generelle innsats for CM-instruksene.

Dette var en meget populær tildeling og br. Arvid høstet stor applaus ved taffelet og mange gode og rosende ord fra brødrene.

Br Arvid er den fjerde broder i Tromsø Province som har fått tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje.

 

EN stolt frimurerfar, Arne Hermund Arntsen i St. Johanneslogen Corona Borealis i Harstad, flankert av sine to sønner Børre (til høyre) og Svein-Arne (til venstre).
Svein-Arne fikk sin VII grad i Tromsø Provincialloges Høytidsmøte 7.mai i år. Børre fikk sin grad også i Tromsø, men et par år tidligere.
Med på bildet er også PM Per-Trygve Kongsnes.

Den 13 november fikk Tromsø Provincialloge besøk av Stormesterens Stattholder Karl Jens Holmen og Storprovisor Arve Aanes Johansen. Vi hadde meget nyttige administrative møter vedr Tromsø Provincialoges drift og økonomiske stilling samt den fremtidige utvikling i logene i Provincen.

Etter at de administrative møter var over deltok våre gjester i X-grads møte hvor SMS ledet møtet på en meget fin og effektiv måte.

Det var 7 brr som ble forfremmet til X grad. Imøtet ga også Overkantor Tor Skott Hansen oss en fin musikkopplevelse. Fint taffel og trivelig samvær i salongen, i det hele et minnerikt møte.

Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins var samlet i Harstad 1-3.oktober sammen med provinsens ledelse.
Det hele startet på onsdags kveld med omvisning og konsert, orgel og trompet, i den "gamle og meget erværdige" Trondenes kirke som er fra ca. år 1250. Deretter ble middag servert på Røkenes gård.

Temaer som ble tatt opp i OM-møtet var bl.a. : kontingenter, frimureriske utvikling for brødrene, PM's time, orientering og status fra den enkelte losje og litt om referanse kontroll v/ Overregistrator S. Thronsen. De tre logeavsnitt samlet seg også hver for seg og diskuterte utfordringer og erfaringer, noe som etterpå ble presentert i plenum.