Frimurerlogen i Tromsø ligger i Sparre Schneiders vei 6. Hvem var Sparre Schneider?

Hans Jacob Sparre Schneider var født i 1853 og døde i 1918. I 1877 ble han ansatt som den første konservator ved Tromsø museum, en stilling han hadde i 41 år. Han er kjent for utforskingen av dyrelivet i Nord-Norges, med særlig vekt på sommerfugler, humler og biller, og for oppbygging av museets zoologiske samlinger.

Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1904.

kilde: https://nbl.snl.no/Jacob_Sparre_Schneider

Tromsø Provincialloge startet vårsemesteret med et meget godt besøkt møte i VII grad, hvor det deltok 89 brødre. Embetsverket, med blant annet nye embedsmenn og vikarer ble stadfestet og syv nye brødre fikk syvende grad. Det var fem fra Tromsø, og en fra Narvik og en fra Bardufoss. Hele åtte faddere var tilstede. I tillegg møtte elleve brødre fra Bodø, foruten brødre fra Bardufoss, Sortland, Hammerfest, Narvik, Harstad, Lyngen og Skjervøy.

Møtet for alle Ordførende Mestere i Tromsø Provincialloge avholdes i Tromsø torsdag 3. og fredag 4. mai. 

Etter en god jule- og nyttårsfeiring ønsker jeg godt nytt år og velkommen til et nytt semester med mange fine møter og gode opplevelser.

Årets matrikkel er kommet. Den ser ut for å være i orden for Kapitlet, med unntak av et møte i X grad den 25. oktober, som dessverre er falt ut. Jeg ber brødrene merke seg dette.

Torsdag den 18. januar starter vi med møte i VII grad. Det blir stadfestelse av embedsverk med blant annet nye embedsmenn og vikarer, da noen er gått ut ved årsskiftet etter uttjent tid og andre skal settes inn for tjeneste.

Embedsmenn og vikarer skal derfor møte og en rekke av de "utenbys" har gitt beskjed om at de kommer til møtet. Det blir videre recepsjon av 7 recipiender til graden.

Jeg håper at fadderne til aftenens recipiender vil delta sammen med sine "fadderbarn." Jeg håper at vi blir riktig mange i møtet slik at vi alle sammen kan få en god start på arbeidsåret 2018.

Til taffelet står det på menyen svinesteik med tilbehør og i salongen blir det kaffe med litt smågodt til.

Jeg ser frem til et godt møte og håper å se deg blant oss!

Gode og broderlige hilsener fra

Per Trygve

Torsdag 20. og fredag 21. april samles alle Ordførende Mestre i Tromsø Provincialloge i Bodø til det første av de to ledermøtene som årlig holdes i Provinsen.  Møtet vil blant annet diskutere situasjonen rundt om i logene i Provincen, samt hvordan formidle kristen «grunnkunnskap» i arbeidsgradene.

Bodø Kapittel Broderforening feirer 25 års jubileum den 20. april og alle deltakere i OM-møtet vil delta i Høytidsmøte i IX grad om kvelden.

1. Aktiv torsdag 16. mars i Tromsø Provincialloge - Møte i Bodø

Provincialmester Per Trygve Kongsnes var i Bodø og ledet møtet i X grad hvor 9 brødre ble forfremmet. Møtet var godt besøkt og ca. 70 brødre deltok. Møtet var det første av to i X grad med recepsjon som Provinciallogen holder i Bodø i år. Det andre holdes 19. oktober. I tillegg holder også Provinciallogen to IX grads møter med recepsjon den 9. mai og den 31. august.

 2. Aktiv torsdag 16. mars i tromsø Provincialloge – Møte i Alta

Vår Deputerte Provincialmester Børje Kajander deltok samme kveld sammen med OSM Tore Evensen på et møte i IV/V grad i Alta. I tillegg deltok også Ordførende Mester i Skansen Thor-Roar Olsen, Dep Mester i samme loge Svein Odin Hanssen og Ordførende Mester i Polarlys. Dette var det første ordinære møte etter innvielsen av de nye lokalene til St. Andreas Logen Skansens Deputasjonsloge for Finnmark.

At været er svært uforutsigbart i Finnmark på vinterstid er sant! To brødre fra Hammerfest skulle i dette møtet få sin forpasning til IV/V, men stengte veier over Sennalandet gjorde at verken disse to eller øvrige brødre som skulle i møtet, kom seg fram. Forøvrig var det andre gang de samme to ble stoppet av været i sitt forsøk på nå Andreas-møtet i Alta, og dermed få sin forpasning!

Som vanlig for finnmarkinger, ble dette ”bare registrert” – slik er det med været i Finnmark. ”Kanskje må vi legger slike møter til sein vår eller tidlig høst, dersom brødre fra Hammerfest skal være sikre på å komme frem” – var den lakoniske konklusjon fra stedets Dep. Mester.

Til tross for dårlig vær over Sennalandet, manglende brødre og recipiender fra Hammerfest, så ble det er godt møte og et trivelig taffel hvor det ble servert treretters middag med ovnsbakt torsk som hovedrett.

3. Aktiv torsdag 16. mars i Tromsø Provincialloge – Instruksjons-møte i Tromsø

I Tromsø ble det i Ordenshuset avholdt en instruksjonsloge i VII grad under ledelse av Overkansler Bjarne Eilertsen, som også holdt instruksjonen for 26 interesserte brødre.

Nytt instruksjonsmøte i Provinciallogen avholdes torsdag 6. april, denne gang i X grad. Instruksjonen gjennomføres av Overkansler Bjarne Eilertsen.

4. Nyvalg i St. Andreaslogen Skansen

På møtet i St. Andreas Logen Skansen i IV/V grad tirsdag 14. mars ble det holdt valg. OM Thor Roar Olsen ledet møtet, hvor Deputert Mester Thorkild Thorkildsen ble valgt til ny Ordførende Mester. Delegert Mester Arne Skog ble vagt til ny Deputert Mester, og Kåre Hansen ble valgt til ny Delegert Mester.

Innsettelse av den nye Ordførende Mester foretas av vår Provincialmester Per Trygve Kongsnes i IV/V grad tirsdag den 2. mai.

5. Frimurerfest

St Johanneslogen Stella Polaris gjennomførte lørdag 11. mars sin første Frimurerfest. Her deltok frimurere med partnere samt enker av frimurere. Selskapet var svært vellykket med nærmere 60 gjester, som kunne nyte aperitiff, lettsaltet lammelår med tilbehør og påfølgende dessert – alt ledsaget av god drikke.

I Pinsen samlet frimurerbrødre fra Tromsø Provincialloge seg, fire fra Bodø og to fra Tromsø, i Umeå for å underbygge det gode frimureriske samhold mellom logene i Nord-Norge og Nord-Sverige. Anledningen var installasjonen av br. Anders Fahlström som ny Provincialmester i Övre Norrlands Provincialloge.

Onsdag 6.mai og den påfølgende torsdag var Ordførende Mestre og Ordførende Brødre i Tromsø Provins samlet til OM-møte i Tromsø.

Blant temaene som sto på dagsordenen var bl.a. Ordenens Lederhåndbok og HMS-håndboka.

OM-møtet ble avsluttet på torsdag med deltagelse i Provinciallogens Høytidsmøte.

Ordenens Stormester deltok i høytidsmøtet hvor han tildelte br. Arvid Øvergård Stormesterens Fortjenstmedalje.

I Høytidsmøtet for Tromsø Provincialloge torsdag 7.mai, ble tidligere OCM, Arvid Øvergård, tildelt Stormesterens Fortjestmedalje.

Både Stormesteren Tore Evensen og Prov Mester Per-Trygve Kongsnes takket br Arvid for hans store innsats på det rituelle området.

Særlig ble hans deltagelse i utarbeidelse av CM-instruksen for Kapitelet fremhevet, samt hans generelle innsats for CM-instruksene.

Dette var en meget populær tildeling og br. Arvid høstet stor applaus ved taffelet og mange gode og rosende ord fra brødrene.

Br Arvid er den fjerde broder i Tromsø Province som har fått tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje.

 

EN stolt frimurerfar, Arne Hermund Arntsen i St. Johanneslogen Corona Borealis i Harstad, flankert av sine to sønner Børre (til høyre) og Svein-Arne (til venstre).
Svein-Arne fikk sin VII grad i Tromsø Provincialloges Høytidsmøte 7.mai i år. Børre fikk sin grad også i Tromsø, men et par år tidligere.
Med på bildet er også PM Per-Trygve Kongsnes.