Broder Jan-Eirik Lindberg er utnevnt til Deputert Mester i Tromsø Provincialloge.

Vår nye Stormester Ragnar Tollefsen besøkte Tromsø torsdag 17. januar. På formiddagen ble det avholdt møte med alle Ordførende Mestre i Tromsø Provins. Stormesteren redegjorde der for sitt program og hvilke endringer som var og ville bli gjennomført. Det var en svært positiv og konstruktiv dialog mellom Stormesteren og de Ordførende Mestre.

Om kvelden var det møte i VII grad, hvor 102 brødre deltok! Provincialmester Per Trygve Kongsnes tildelte i møtet broder Harald Johansen Honnørtegnet til Tromsø Provincialloge. Stormesteren tildelte broder Roger Westmark Stormesterens Fortjenstmedalje. Et godt og flott møte mellom nordnorske brødre og en smilende og svært opplagt Stormester.

Foto: Vidar Anderssen

Klikk på skjoldet for å se møtekalender og historie.

Midnatsol Salten Hålogaland  Bodø Stewardsloge  Tromsø Provincialloge

Ordenshuset i Tromsø eies av Tromsø Provincialloge, men er et ordensfelleskap som består av både Frimurerordenen, Tempelriodderorden og Mariaorden.

All møtekapasitet i huset er tilpasset disse tre brukerne, og alle er med på ulike dugnader gjennom hele året. Fellesskapet setter sammen dugnadsteam, slik at de med best forutsetninger for å løse de enkelte dugnadsoppgaver kan bidra. 

Lørdag 5. mai ble det gjennomført en storstilt dugnad i Ordenshuset i Tromsø, etter at vi etterspurte vi totalt 14 - 16 mariasøstre til team på 2-3 stykker, sammen med 2-4 brødre for å løse konkrete oppgaver. Det hele ble planlagt gjennomført i tre tidsvinduer, med utganspunkt i at tilgang på deltakere ikke var klart. Med 18 meget effektive mariasøstre, som ikke bare gjorde ferdig prosjektlista, men også tok en del andre oppgaver fordi de hadde lyst og kapasitet.

De driftige, humørfylte og motiverte Mariasøstre stilte opp til en gedigen dugnad med rundvask i Ordenshuset. Samtlige viktige arealer som de to kjøkkenene, anretningsrommet, tre store toaletter og garderobe var planlagt vasket. Arbeidet ble gjennom med en slik entusiasme, godt humør og hyggelig tempo at man likegodt også rundvasket begge salongene med møbler og utstillingsmontre og inngangspartiet! Det arbeid som var planlagt over tre dugnadsdager ble gjennomført på en!

Arbeidet ble fortreffelig ledet av søstrene Elisabeth og Mari. Søster stekte vafler i to timer til lunsjen som var et hyggelig og sosialt avbrekk i dugnaden. Fire frimurerbrødre assisterte søstrene med nødvendig hjelp.

Etter nesten fire timers hardt arbeid med vasking og flytting og rydding var de fleste noe slitne, men godt fornøyde. Det gode humør, innsatsviljen og den gjensidige hjelp og støtte til hverandre bidro også til at det sosiale miljøet var både glitrende og blomstrende! Det ble gitt uttrykk for så mange gode og positive erfaringer at man gjerne stilte opp ved neste korsvei og! Godt jobba!

Den første dugnaden ute ble gjennomført så snart snøen var borte på parkeringsplassen foran Ordenshuset. Da ble arealet spylt for å fjerne all sanden og annet rusk og rask som hadde samlet seg i løpet av vinteren. Et arbeid som tok flerfoldige timer og ble gjennomført av brødrene Hermod og Harald, som hadde med seg sitt barnebarn på seks år. Han syntes det var artig å hjelpe bestefar og ville gjerne spyle mer senere! Takk til dere og som gjorde et viktig og godt arbeid!

Mariaordenen er en lukket orden for kvinner. Ordenen ble grunnlagt i1916. 

Ordenen er tuftet på kristen etikk, og gjennom rituelle innvielser i dens gradssystem blir ordenens lære gradvis åpenbart. Ordenens formål er å fremme selverkjennelse og arbeide for personlighetens utvikling. For å bli medlem må man tro på Gud, nyte allmenn borgerlig aktelse, være fylt 25 år og anbefales av to medlemmer. Medlemmene har ikke lov å tilhøre en annen lukket orden. Det finnes i dag ca 40 norske, 15 svenske, 6 danske, 2 tyske og 1 islandsk og 2 finske Marialoger. Antall medlemmer var ca. 7500 den 1. januar 2011.

Årets første halvårlige møte for de ordførende mestre og brødre i provinsen ble gjennomført torsdag 3. og fredag 4. mai 2018 i sammenheng med Høytidsmøtet. Med et par unntak stilte samtlige ordførende mestre og brødre i provinsen.

Vår Stormester holdt et inspirerende og engasjerende innlegg om Ordenens kristne verdigrunnlag og stilte spørsmål om vi var flinke nok til å kommunisere det ut i den profane verden. Er vi for utydelige i vår kommunikasjon om verdigrunnlaget?

Ordenens Administrator Bjørn Bergholtz innledet om det arbeid Ordenen gjør med velgjørenhet, og inviterte til diskusjon om hva som kan gjøres bedre og annerledes.

Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset innledet om vårt verdigrunnlag og om hvordan det svenske system eller det kristne frimureriet vokste frem som en reaksjon på forholdene i samfunnet den gang.

En rekke lokale og administrative saker ble også diskutert, samtidig som de tre logeavsnitt hadde sine arbeidsøkter vedr sine spesifikke rituelle og driftsmessige problemstillinger. Det neste OM-møtet vil finne sted til høsten på Sortland.

Tromsø Provincialloge feiret sin 23. høytidsdag torsdag 3. mai.

Et flott og godt gjennomført Høytidsmøte ble gjennomført under ledelse av Provincialmester Per Trygve Kongsnes med nærmere 100 brødre tilstede. Ordenens Stormester Tore Evensen og Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen med følge deltok. Likeledes Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset, Ordenens Administrator Bjørn Bergholtz, Provincialmester i Trondhjem Svein Klokkerhaug og tidligere Stormesterens Stattholder Kåre-Bjørn Kongsnes.

I møtet ble syv brødre tildelt VII grad. Disse var kallet fra Stella Polaris i Tromsø, Arcturus i Narvik, Corona Borealis i Harstad, Polarlys i Alta og Ultima Thule i Hammerfest.

I høytidsmøtet ble også Deputert Provincialmester Børje Kajander takket av etter 8,5 års tjeneste som Deputert Provincialmester /Provincialmester. Som ny Deputert Provincialmester ble Bjarne Eilertsen installert.

Under taffelet sang vårt dyktige lokale sangkor tre sanger. Serveringen ble gjennomført på en usedvanlig hyggelig og flott måte av 10 Mariasøstre.

Frimurerlogen i Tromsø ligger i Sparre Schneiders vei 6. Hvem var Sparre Schneider?

Hans Jacob Sparre Schneider var født i 1853 og døde i 1918. I 1877 ble han ansatt som den første konservator ved Tromsø museum, en stilling han hadde i 41 år. Han er kjent for utforskingen av dyrelivet i Nord-Norges, med særlig vekt på sommerfugler, humler og biller, og for oppbygging av museets zoologiske samlinger.

Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1904.

kilde: https://nbl.snl.no/Jacob_Sparre_Schneider

Tromsø Provincialloge startet vårsemesteret med et meget godt besøkt møte i VII grad, hvor det deltok 89 brødre. Embetsverket, med blant annet nye embedsmenn og vikarer ble stadfestet og syv nye brødre fikk syvende grad. Det var fem fra Tromsø, og en fra Narvik og en fra Bardufoss. Hele åtte faddere var tilstede. I tillegg møtte elleve brødre fra Bodø, foruten brødre fra Bardufoss, Sortland, Hammerfest, Narvik, Harstad, Lyngen og Skjervøy.

Torsdag 20. og fredag 21. april samles alle Ordførende Mestre i Tromsø Provincialloge i Bodø til det første av de to ledermøtene som årlig holdes i Provinsen.  Møtet vil blant annet diskutere situasjonen rundt om i logene i Provincen, samt hvordan formidle kristen «grunnkunnskap» i arbeidsgradene.

Bodø Kapittel Broderforening feirer 25 års jubileum den 20. april og alle deltakere i OM-møtet vil delta i Høytidsmøte i IX grad om kvelden.

1. Aktiv torsdag 16. mars i Tromsø Provincialloge - Møte i Bodø

Provincialmester Per Trygve Kongsnes var i Bodø og ledet møtet i X grad hvor 9 brødre ble forfremmet. Møtet var godt besøkt og ca. 70 brødre deltok. Møtet var det første av to i X grad med recepsjon som Provinciallogen holder i Bodø i år. Det andre holdes 19. oktober. I tillegg holder også Provinciallogen to IX grads møter med recepsjon den 9. mai og den 31. august.

 2. Aktiv torsdag 16. mars i tromsø Provincialloge – Møte i Alta

Vår Deputerte Provincialmester Børje Kajander deltok samme kveld sammen med OSM Tore Evensen på et møte i IV/V grad i Alta. I tillegg deltok også Ordførende Mester i Skansen Thor-Roar Olsen, Dep Mester i samme loge Svein Odin Hanssen og Ordførende Mester i Polarlys. Dette var det første ordinære møte etter innvielsen av de nye lokalene til St. Andreas Logen Skansens Deputasjonsloge for Finnmark.

At været er svært uforutsigbart i Finnmark på vinterstid er sant! To brødre fra Hammerfest skulle i dette møtet få sin forpasning til IV/V, men stengte veier over Sennalandet gjorde at verken disse to eller øvrige brødre som skulle i møtet, kom seg fram. Forøvrig var det andre gang de samme to ble stoppet av været i sitt forsøk på nå Andreas-møtet i Alta, og dermed få sin forpasning!

Som vanlig for finnmarkinger, ble dette ”bare registrert” – slik er det med været i Finnmark. ”Kanskje må vi legger slike møter til sein vår eller tidlig høst, dersom brødre fra Hammerfest skal være sikre på å komme frem” – var den lakoniske konklusjon fra stedets Dep. Mester.

Til tross for dårlig vær over Sennalandet, manglende brødre og recipiender fra Hammerfest, så ble det er godt møte og et trivelig taffel hvor det ble servert treretters middag med ovnsbakt torsk som hovedrett.

3. Aktiv torsdag 16. mars i Tromsø Provincialloge – Instruksjons-møte i Tromsø

I Tromsø ble det i Ordenshuset avholdt en instruksjonsloge i VII grad under ledelse av Overkansler Bjarne Eilertsen, som også holdt instruksjonen for 26 interesserte brødre.

Nytt instruksjonsmøte i Provinciallogen avholdes torsdag 6. april, denne gang i X grad. Instruksjonen gjennomføres av Overkansler Bjarne Eilertsen.

4. Nyvalg i St. Andreaslogen Skansen

På møtet i St. Andreas Logen Skansen i IV/V grad tirsdag 14. mars ble det holdt valg. OM Thor Roar Olsen ledet møtet, hvor Deputert Mester Thorkild Thorkildsen ble valgt til ny Ordførende Mester. Delegert Mester Arne Skog ble vagt til ny Deputert Mester, og Kåre Hansen ble valgt til ny Delegert Mester.

Innsettelse av den nye Ordførende Mester foretas av vår Provincialmester Per Trygve Kongsnes i IV/V grad tirsdag den 2. mai.

5. Frimurerfest

St Johanneslogen Stella Polaris gjennomførte lørdag 11. mars sin første Frimurerfest. Her deltok frimurere med partnere samt enker av frimurere. Selskapet var svært vellykket med nærmere 60 gjester, som kunne nyte aperitiff, lettsaltet lammelår med tilbehør og påfølgende dessert – alt ledsaget av god drikke.