St. Johanneslogen Midnatsol på besøk i Svolvær

St. Johanneslogen Midnatsol på besøk i Svolvær

St. Johanneslogene i Svolvær og Bodø har nære forbindelser, også historisk sett. Den formelle åpningen av Svolvær Broderforening i 1923, grunnlaget for St. Johanneslogen Øystein, ble foretatt av Ove Chr. Owe fra Bodø. Han var da Ordførende Broder i Nordlands Filialforening, som året etter ble fullverdig loge med navnet Midnatsol. Da frimurere igjen møttes i Svolvær etter krigen, ble det første møtet ledet av Midnatsols Ordførende Mester. I november 1982 ble Midnatsols deputasjonsloge innviet som selvstendig St. Johannesloge under navnet Øystein.

Sist redigert tirsdag, 15 november 2016 14:26