Valg i Bodø Kapitel broderforening

||| ||| Foto: |||

Ole Martin Erikstad ble i valgmøtet 13. sept valgt til ny Ordførende broder i Bodø Kapitel broderforening. Han avløser Kjell Krey Dagsloth, som har sittet i embedet i to år, og nå trer tilbake i henhold til Ordenens aldersregler. 

Advokat Ole Martin Erikstad er nå Deputert Mester i Bodø Stewardsloge. Han har innehatt en rekke embeder og funksjoner, og har bl.a. vært Fellessekretær for Bodø frimurerloger. 

Den nye Ordførnde broder vil bli installert i sitt embede i møte i IX grad torsdag 1. november, og installasjonen vil bli foretatt av Provincial Mester Per Trygve Kongsnes.

Sist redigert mandag, 10 desember 2018 22:33