Grenseløst frimureri i nord

Provincialmester Anders Fahlström flankert av både nåværende Per Trygve Kongsnes og tidligere Provincialmester Kåre-Bjørn Kongsnes i Tromsø, tidl. O.M. Reidar Nilssen i St. Johs.l. Midnatsol, O.M. Arne Hanssen i Bodø Stewardsloge, Dep.M. Arnfinn Larsen i Midnatsol og fellessekr. i Bodø frimurerloger Ole Martin Erikstad. Provincialmester Anders Fahlström flankert av både nåværende Per Trygve Kongsnes og tidligere Provincialmester Kåre-Bjørn Kongsnes i Tromsø, tidl. O.M. Reidar Nilssen i St. Johs.l. Midnatsol, O.M. Arne Hanssen i Bodø Stewardsloge, Dep.M. Arnfinn Larsen i Midnatsol og fellessekr. i Bodø frimurerloger Ole Martin Erikstad.

I Pinsen samlet frimurerbrødre fra Tromsø Provincialloge seg, fire fra Bodø og to fra Tromsø, i Umeå for å underbygge det gode frimureriske samhold mellom logene i Nord-Norge og Nord-Sverige. Anledningen var installasjonen av br. Anders Fahlström som ny Provincialmester i Övre Norrlands Provincialloge.

I alle år har logebrødre i nord besøkt hverandre over landegrensene. Spesielt fremheves tidligere O.M. Per Bjerke fra Narvik som en «far» for dette gode samarbeidet gjennom besøk fra Arcturus i Narvik til loger i både Kiruna, Luleå, Boden og Umeå.  Likeledes har brødre fra Midnatsol i Bodø, med tidligere O.M. Reidar Nilssen i spissen, besøkt logen i Skellefteå på høytidsdagen der. Våre svenske brødre har ikke vært mindre ivrige til å gjengjelde med trivelige besøk til logene i Tromsø, Narvik og Bodø.

Siden Tromsø Provincialloge ble opprettet for 20 år siden, har de forskjellige Provincialmestre deltatt når ny Provincialmester har «installerat sig själv» som de sier og gjør i Den Svenske Frimurerorden, og derved også i Övre Norrlands Provincialloge som er vår naboprovins i øst.

Slik også denne gang da Anders Fahlström overtok som ny Provincialmester. Den svenske Stormester Anders Strömberg og tidligere Stormester Anders Fahlman, med nesten hele sitt Precidium, eller DHR som vi sier her hos oss, var tilstede i Umeå. Først ble det gjennomført Høytidsmøte i VIII grad med fremmøte kl. 9.30, og så senere samme dag Installasjonsmøte i VII grad, hvor taffel og kaffe ble avsluttet nærmere kl. 21.00. Det var en lang dags ferd mot natt, og en enda lenger tur hjem 1. pinsedag. En meget givende og lærerik samling av venner og brødre!

Sist redigert fredag, 19 juni 2015 11:14