Ny Deputert Provincialmester

||| ||| Foto: |||

Broder Jan-Eirik Lindberg er utnevnt til Deputert Mester i Tromsø Provincialloge.

Tromsø Provincialloges Deputerte Mester, broder Bjarne Eilertsen, har meddelt at han av helsemessige årsaker må fratre embedet. Broder Jan-Eirik Lindberg er med virkning fra 1. juli 2020 utnevnt til ny Deputert Mester i Tromsø Provincialloge. 

Lindberg kommer senest fra embede som Ordførende Mester i St. Johanneslogen Stella Polaris og Overstewardsmester i Provinciallogen, men har tidligere innehatt en rekke embeder i Stella Polaris og Tromsø Provincialloge siden 2003.

Utnevnelsen er gjort administrativt og rituell innsettelse av ny Deputert Provincialmester vil skje når OSM og PM fastsetter det. Det vil etter planen være Ordenens Stormester, broder Ragnar Tollefsen, som forestår innsettelsen – når forholdene tillater det.

Sist redigert torsdag, 05 november 2020 16:23