Tromsø: IV/V GRAD 1.10.2019

St. Andreaslogen Skansen har en særdeles aktiv Broderforening i Harstad der vi over år har hatt et godt og konstruktivt samarbeid. Vi videreutviklet den gode kontakten i fjor ved at embedsverket i Broderforeningen ledet ett av våre møter i lærlinge– og medbrodergraden i Skansen.

Det gode samarbeidet viderefører vi også i 2019, og vi har gleden av å invitere til nytt møte i lærlinge– og medbrodergraden tirsdag 1. oktober kl 1830 i Ordenshuset på Forhåpningen. Møtet ledes av Ordførende Broder Jon Gunnar Hansen, som blir godt assistert av embedsverk fra Broderforeningen og bisittere fra Skansen.

Til opptak i vår Andreasloge er anmeldt to St. Johannes Mestere som selvfølgelig er forpasset fra Corona Borealis i Harstad.

Til taffelet holder vi oss selvsagt til tradisjonen med fisk, og denne gang serveres laks Norvegienne med tilbehør til kr 265,-. Aftenen avsluttes med kaffe og hyggelig samvær i salongen.

Alle Brødre med IV/V grad og høyere ønskes hjerteligst og broderligst velkommen, og særlig brødre fra Harstad som har anledning å delta.

Vel møtt, mine brødre.