Direktoriets virksomhet, strategi og oppgaver

Den Norsk Frimurerordens Lover og direktoriets instruks er grunnlaget for direktoriets oppgaver, mål og virksomhet. Direktoriet ledes av OBF, som inngår i Ordenens ledelse, og som rapporterer til OSM. Ut fra dette har Kunnskapsdirektoriet det sentrale ansvaret i Ordenen for innhenting, forvaltning, videreutvikling og formidling av frimurerisk og annet relevant kunnskapsmateriale.

Kunnskapsdirektoriet skal være Ordenens og logenes naturlige rådgiver og samarbeidspartner innenfor det angitte ansvarsområdet.

Kunnskapsdirektoriets primære målgruppe er alle landets loger.

Organisasjonens medarbeidere skal oppfattes som kompetente, engasjerte og tilgjengelige.

Sist redigert tirsdag, 25 april 2017 18:44