Ordenens Historiske Samlinger

Omorganisering i Kunnskapsdirektoriet innebærer at det opprettes en ny enhet som har fått navnet Ordenens Historiske Samlinger. Enheten består av Historisk Arkiv og Museet. Samtidig flyttes Billedarkivet fra Informasjonsdirektoriet til Kunnskapsdirektoriet og blir en seksjon i den nye enheten. Musikkhistorisk arkiv er under etablering og vil også bli lagt inn her. Enheten består dermed av følgende seksjoner:

• Ordenens Historiske Arkiv
• Ordenens Museum
• Billedarkivet
• Musikkhistorisk arkiv

Enheten vil bli ledet av en Storantikvar. Stillingen er foreløpig vakant, men leder av Ordenens Historisk Arkiv, Lyder Marstrander, vil fungere i stillingen til den blir besatt.

Sist redigert søndag, 26 februar 2017 21:24