Chorus Arcturus 50 år

Chorus Arcturus 50 år
  Jan Erik Teigen
Chorus Arcturus 50 år Jan Erik Teigen
Chorus Arcturus, frimurerkoret til St. Johanneslogen Arcturus, feiret sitt 50 års jubileum den 26. oktober 2013. I tillegg var frimurerkoret fra Svolvær og Hålogalandskoret med medlemmer fra Corus Corona , Harstad og frimurerkorene fra Tromsø og Alta, med på feiringen. Til sammen utgjorde dette ca. 120 jubilanter og gjester.
 
På formiddagen den 26. var det mottakelse og lunsj i logens lokaler. Her fant det sted gaveoverrekkelser og gratulasjoner til jubilanten.
 
På ettermiddagen var det korkonsert i Sjømannskirken i Narvik. Det var fire frimurerkor i aksjon, Chorus Arcturus,  Hålogalandkoret, frimurerkoret fra Svolvær, og Felleskoret(alle kordeltakerne).
Chorus Arcturus og Felleskoret ble dirigert av Marit Lamvik, Hålogalandskoret dirigert av Øystein Skaland og Svolværkoret av Roy Westerlund.
 
På kvelden var det festmiddag i logens lokaler. Her var blant annet Frimurernes Sangerforbund representert ved  leder Arne Østigård. Vår Provincialmester Per Trygve Kongsnes og Ordførende Mester i St. Johanneslogen Arcturus, Jahn Herold Hansen, var også til stede.
 
Chorus Arcturus er nå inne i en god periode, med økende medlemstall og en profesjonell og meget inspirerende dirigent i Marit Lamvik. Koret har fått et løft etter hennes start, både når det gjelder repertoar og musikalitet.
 
Korets neste store mål vil være deltakelsen til Landsangerstevnet i Stavanger i 2015.
 
Sist redigert mandag, 13 januar 2014 11:40
Mer i denne kategorien « Chorus Arcturus

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden