Frimurernes orkester

Frimurernes Orkester ble startet i 1894. Den kjente komponisten og dirigenten Ole Olsen var orkesterets første leder. Siden har orkesteret hatt mange profesjonelle musikere og dirigenter som instruktører og ledere. Slik er det fortsatt.

Frimurernes Orkester utøver lett underholdningsmusikk og har konserter i Stamhuset i Oslo vår og høst som matiné en lørdag eller søndag. Dette er et populært innslag blant logebrødre og deres ledsagere og venner.

Frimurernes Orkester har også flere ulike ensembler både av strykere og blåsere. Spilling i ensembler utvikler hver enkelt musiker. Ensemblene brukes både på konsertene og i det rituelle arbeidet, og til å underholde på logemøter og hyggeaftener.

Frimurernes Janitsjarorkester dannes av blåsere i orkesteret og gir årlig konsert i juni på Frimurerhjemmet.

Frimurernes Orkester har ikke ukentlige prøver. Det er et prosjektorkester som har fem – seks prøver i Stamhuset på tirsdager, før hver konsert. Du er hjertelig og broderlig velkommen til prøvene for å lytte eller delta. Vi har et lett og godt miljø.

Har du lyst til å være med i Frimurernes Orkester? 

Før hver konsert eller matiné danner vi et prosjektorkester som øver sammen konsentrert i en weekend eller etter behov. I slike tilfeller får hver enkelt noter til gjennomsyn på forhånd. Men selvsagt er vi interessert i at du møter på øvelsesdagene, og blir med i et ensemble.

Vi har øvelse hver tirsdag i 3. etg. i Stamhuset i Oslo. Vi har et lett og godt miljø. I Frimurernes Orkester trenger vi ikke møteverter eller andre til å ta seg av nyankomne. Alle glir inn i miljøet fra første dag.

Vi trenger nye medlemmer, og spesielt strykere. Send oss dine opplysninger med navn, adresse og hvilket instrument du spiller til

Frimurernes Orkester trenger nye medlemmer på alle instrumenter. Hvis du er interessert eller lurer på noe, ta kontakt med Helge Eriksen, telefon 22 44 38 42, mobil 918 19 989, e-post:

Sist redigert torsdag, 28 mars 2019 15:17

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden