Interimsstyret for Frimurerkorene

Navn Epost Telefon
Lars Tomtum M: 906 02 285
Knut Myhre M: 911 79 040
Jan Olaf Lunde M: 928 90 050
Kåre Hansen M: 916 30 952
Sverre Seime M: 916 37 547
Steinar Westgaard M: 993 99 378
Thor Skott Hansen M: 915 47 941

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden