Sekretariat for Storkantors funksjon, Ordenens musikkaktiviteter og Landslogens kantorat.

I forbindelse med Storkantors funksjon er det nå opprettet et sekretariat for de tjenester han leder og har ansvar for. Dette omfatter alle Ordenens musikkaktiviteter, kantortjenesten i Landslogen og musikkarrangementer i Stamhuset.

Intensjonen er at sekretariatet skal være et samlende, koordinerende og tjenesteytende organ.

Storkantor Lars Tomtum er sekretariatets øverste leder, mens den daglige driften vil bli ivaretatt av vikar for overkantor Thor Skott Hansen.

Fysisk er sekretariatet plassert i den nye kontoravdelingen og er i hovedsak betjent to dager i uken, fortrinnsvis tirsdag og onsdag.  Intern telefonnummer er 22 472913 og e-postadresse: .

For øvrig - Storkantor Lars Tomtum tlf: 906 02 285 og sekretær-ansvarlig Thor Skott Hansen tlf: 915 47 941.

Sist redigert tirsdag, 20 desember 2011 00:50

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden