En vital hundreåring!

Sangforeningen ble stiftet allerede i 1875. Vi blir etter sigende stadig bedre, og det gleder oss at vi nå er et av de større mannskorene i Bergen med ca. 60 aktive sangere i 2012. Vi har en klar strategi for å videreutvikle oss og har flere interessante prosjekter på planleggingsstadiet for de nærmeste årene. Tilbakemeldingene fra tilhørerne på konsertene våre blir stadig mer oppløftende, og vi ser at flere sangere fra andre mannskor i Bergen nå begynner å synge sammen med oss.

Vi synger titt...

Sangforeningen er opprettet først og fremst for å synge under arrangementer i regi av logene i Bergen

Et høydepunkt for oss er Aftenunderholdningen en søndags ettermiddag i slutten av april, der vi har offentlig konsert sammen med Frimurernes Orkester i logehuset.

I tillegg synger vi gjerne ved gudstjenester på Allehelgensdag, og vi blir av og til anmodet om å delta ved andre offentlige arrangementer som julekonserter og diverse støttekonserter til inntekt for gode formål.

Vekt på det sosiale

I tillegg til det musikalske vektlegger Sangforeningen den sosiale rammen rundt det musikalske. Vi arrangerer blåturer, ball, juletrefester og turer der våre kjære kan være med. Med uregelmessige mellomrom arrangeres det treff for korene i Bergen, Haugesund og Stavanger, der vi hygger oss stort sammen andre sangerbrødre. Ved alle arrangementene våre kan også vår store skare av gode, passive støttespillere delta...og det gjør mange av dem !

Nye sangere er velkommen

Alle frimurere kan melde seg som passive medlemmer, der de er hjertelig velkommen til å delta ved alle arrangementene våre.

Alle som er glad i godt kameratskap og musikk, og som har II-grad, er hjertelig velkommen som aktivt medlem i Sangforeningen. Du finner oss på det flotte nyoppussede Sangerloftet i logehuset i Jonas Reins gate 14, vanligvis tre onsdager i hver måned fra kl. 1830. Vi øver i to timer og hygger oss med en liten forfriskning og pølser etterpå. En gang i måneden møtes vi i stedet til langbord om fredagen kl. 1830, nyter god mat og drikke, synger og hygger oss.

Frimurernes Sangforening i Bergen på en vanlig øvelsesdag. Sangforeningen arbeider innen St. Johanneslogene Oscar t.d.s. Bjerge og Carl t.d.n. Løve, samt St. Andreaslogen Bjørgvin og Bergens Provincialloge.

 

 

Sist redigert lørdag, 21 januar 2023 14:58
Mer i denne kategorien Syngende husdikter ble målløs »

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden