Flere gullkorn!

Flere gullkorn!
   
||| ||| |||

Skrevet av Egil Norvald Sulen, 2.tenor og sekretær.

Betraktninger året 2023 - noen strøtanker fra en 2. tenor. I 2025 blir Sangforeningen 150 år. Ved å lese litt historie om Sangforeningen i tidligere tider fikk jeg inspirasjon til å skrive ned noen betraktninger som jeg har registrert i de år jeg har vært medlem. Det må først sies at sangforeningen har gitt meg mye positivt påfyll. Jeg ble tatt opp som 2.tenor i 2013, altså for 10 år siden. Jeg har hatt 2 år som Ceremonimester og nå sekretær. Alle bør yte litt for å nyte.I 2016 opprettet jeg facebooksiden «Sangerloftet». Håper den har vært til glede og hygge for de som vil huske bakover og som er på facebook. Alle er ikke der. Det ble i mars 2015 (til 140 års jubileum) gitt ut en bok med teksten …..»at virke for sangens trivsel inden Logen»----- ført i pennen av daværende formann Erik Stensland.

Her er de lange linjer bakover beskrevet veldig bra. Jeg mener at det fortsatt er mulig å få tak i boken for de som er interessert. I dagens situasjon er vi der mange andre kor og sangforeninger befinner seg.
Rekruttering er og blir et stadig tema. Gjennomsnitts alder er urovekkende høy. Vi får bare håpe dirigenten ikke syns at stemmene går over i «gammelmanns røst». Da må han si fra.Dirigentenes dilemma med å legge listen passe høyt/ lavt er kjent alle steder. Ikke lett å tilfredsstille alle. Repertoar som av og til må fornyes osv. Men vi har troen på fremtiden og at Sangforeningen fortsatt kan være til glede for oss aktive medlemmer og for de passive som kan være med på alle aktiviteter «men slipper å synge».

Sist redigert tirsdag, 28 mars 2023 20:12

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden