Gullkorn fra Frimurernes Sangforeningen i Bergen

Gullkorn fra Frimurernes Sangforeningen i Bergen
   
| | |
Frimurernes sangforening i Bergen har 150 års jubileum i 2025. Det er skrevet flere bøker om Sangforeningens historie og det vil i tiden frem til jubileumet komme en del «Gullkorn fra Sangforeningen"
Utdrag fra boken Sangforeningen 1876-1901 :
"Dette sees at have været en slem feil ogsaa i sangforeningens tidlige periode og for at raade bod paa det, er det forsøgt mange ting. Det, hvortil man satte den største lid, var mulkter. Naar man maate betale for at komme sent, skulde man nok faa alle mand frem i rette tid. Det har desværre vist sig, at det store haab, som man satte til mulktsystemet, meget snart blev skuffet. Noteringer af mulkter – som begyndte i 1885 – forekommer ikke længere end til 1ste halvdel af 1886. Efter den tid kom man ind paa den gamle bane igjen. Trods mulkterne ser man, at det er de samme brr, som gjentagne gange udebliver fra prøverne. Fra sæsonen 1899-1900 indførtes en medlemsprotokoll, som hver aften blir  fremlagt, og hvor alle de der udeblir fra prøverne uden gyldig grund blir noteret. Dette har vist sig at være en heldig idé; ti antallet af 0 – karakteren for de der  udeblir – er aftaget. Vistnok kommer endnu en del for sent; men det er en ting, som  man neppe faar rettet paa, ialfald ikke her, hvor traditionerne er saa gode i nævnte  retning.  
Som gyldig grund for at være borte fra prøverne regnes regnes kun: Barsel, bryllup  og begravelse."
 
Bildet er fra forberedelsene til langbord som arrangeres stort sett en gang i måneden. Herman både aktive og passive sangere delta!
Sist redigert lørdag, 21 januar 2023 15:43

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden